Tillbaka till huvudmeny

Tack för 2012

2012 börjar närma sig sitt slut. Jag upplever att det har varit ett intensivt år för många. Ett år då ekonomin på både makro- och mikronivå varit i fokus.  Ur vår synvinkel på Visma Proceedo, som en av de ledande aktörerna för eProcurement / Purchase to pay / ehandelslösningar i Norden, så kan vi konstatera att kostnadsvolymerna man har kontroll över har ökat signifikant, det engelska begrepp som ofta används för detta är ”Spend under Management”. Vi ser också en ökning av elektroniska fakturor. Idag tar vårt kundkollektiv emot 54% som e-faktura och då har en del av våra kunder uppåt 80% e-faktura. Kombinationen ”Spend under Management”, dvs det som fångats upp av ett inköpssystem  och e-faktura borgar också för hög grad automatisering av inköpsprocessen. En inköpsorder eller abonnemang som är attesterat, konterat och avprickat och där fakturan överensstämmer matchas automatisk. Stämmer kvantitet och pris går den rakt igenom för betalning. Här används ofta det engelska begreppet ”Straight through processing”. Vi når här med vissa kunder över 40% av totala antalet fakturor samtidigt som de fått bättre kontroll.  Kombination ”Spend under Management” och attest på inköpsorder gör också att verksamheten har full kontroll på kostnaderna innan det sker utan att egentligen lägga mer tid, snarare mindre.

Visma Proceedo har under 2012 utvecklats enormt. Vi kommer lägga ett år bakom oss där alla kurvor pekat uppåt och det är med stor ambition vi går mot ett nytt spännande år med devisen att det ska vara enkelt att ha kontroll på sin leverantörshantering.

Njut av helgerna och ha ett riktigt gott nytt år

Rickard

Mest populära

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

  • Beräkna dygnsvila i realtid

    Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.