Tillbaka till huvudmeny

7 frågor att ställa när man ska välja cloudleverantör

Att gå över till molnbaserad mjukvara kan kräva stora omställningar. Därför bör beslutet grundas på en noggrann utvärdering av leverantören. Här är sju viktiga frågor att fundera på när det är dags att välja leverantör av molntjänster.

Vad har leverantören för andra kunder? Bedriver de andra kunderna liknande verksamhet som du och vad är deras erfarenheter av leverantören?

Har du möjlighet att provköra tjänsten? Ta reda på om tjänsten verkligen passar dig innan du bestämmer dig för att köpa den. Be även andra inom organisationen att testa tjänsten så att du får utlåtanden från både experter och nybörjare.

Hur ser överenskommelsen för servicenivå ut (SLA, Service Level Agreement)? Erbjuder leverantören några garantier eller ersättning vid brister i leveransen? Jämför med andra likvärdiga leverantörer.

Är molntjänsten skalbar? Har du möjlighet att utöka tjänsten med fler användare till en rimlig kostnad om din verksamhet skulle växa?

Hur tillgänglig är molntjänsten? Att tillåta anställda att arbetar utanför kontoret är mer eller mindre en nödvändighet i dagens verksamheter. Se till att din molntjänst är tillgänglig även utanför det egna nätverket.

Uppfyller tjänsten säkerhetsföreskrifter och regler? Vad gör leverantören för att se till att din data är i säkert förvar och hanteras den i enlighet med lagar och regler?

Och slutligtvis: Se till att ha en krisplan!

Detta var en sammanfattning av Kevin Teas artikel Cloud Computing: Questions You Must Ask

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.