Tillbaka till huvudmeny

7 frågor att ställa när man ska välja cloudleverantör

Att gå över till molnbaserad mjukvara kan kräva stora omställningar. Därför bör beslutet grundas på en noggrann utvärdering av leverantören. Här är sju viktiga frågor att fundera på när det är dags att välja leverantör av molntjänster.

Vad har leverantören för andra kunder? Bedriver de andra kunderna liknande verksamhet som du och vad är deras erfarenheter av leverantören?

Har du möjlighet att provköra tjänsten? Ta reda på om tjänsten verkligen passar dig innan du bestämmer dig för att köpa den. Be även andra inom organisationen att testa tjänsten så att du får utlåtanden från både experter och nybörjare.

Hur ser överenskommelsen för servicenivå ut (SLA, Service Level Agreement)? Erbjuder leverantören några garantier eller ersättning vid brister i leveransen? Jämför med andra likvärdiga leverantörer.

Är molntjänsten skalbar? Har du möjlighet att utöka tjänsten med fler användare till en rimlig kostnad om din verksamhet skulle växa?

Hur tillgänglig är molntjänsten? Att tillåta anställda att arbetar utanför kontoret är mer eller mindre en nödvändighet i dagens verksamheter. Se till att din molntjänst är tillgänglig även utanför det egna nätverket.

Uppfyller tjänsten säkerhetsföreskrifter och regler? Vad gör leverantören för att se till att din data är i säkert förvar och hanteras den i enlighet med lagar och regler?

Och slutligtvis: Se till att ha en krisplan!

Detta var en sammanfattning av Kevin Teas artikel Cloud Computing: Questions You Must Ask

Mest populära