Vad är ett tilldelningsbeslut?

Ett tilldelningsbeslut innehåller information om vilken leverantör (anbudsgivare) som fått kontraktet. Du skickar ut beslutet till alla leverantörer samtidigt, efter att ni bestämt er. Tilldelningsbeslutet ska vara skriftligt och innehålla en utvärderingsrapport samt en förklaring om varför leverantören fått kontraktet. Du ska även ta med information om avtalsspärr och hur länge den gäller.

Avtalsspärr och överprövning

När du skickat ut tilldelningsbeslutet till leverantörerna gäller en avtalsspärr i minst tio dagar. Det betyder att ni inte får teckna något avtal under den tiden. Så länge avtalsspärren löper kan övriga leverantörer som deltog i upphandlingen lämna in en överprövning av beslutet. 

Om en leverantör inte är nöjd med beslutet eller tycker att det är otydligt kan den skicka en överprövning. Detta innebär att avtalsspärren automatiskt förlängs. För att undvika överprövningar är det viktigt att du är tydlig med hur utvärderingen gått till och vilka kriterier som ligger till grund för beslutet.

Bra att tänka på

  • Avtalsspärren ska löpa i minst 10 dagar.
  • Var tillgänglig och kommunicera med leverantörerna som inte vunnit upphandlingen.
  • En upphandling kan alltid överprövas när som helst under upphandlingens gång.

Vanliga begrepp - Visma förklarar


Avtalsspärr
Börja gälla dagen efter att tilldelningsbeslutet skickats ut och gäller i minst 10 dagar.

Utvärderingsrapport
En utvärderingsrapport måste upprättas när upphandlingen är avslutad. Den ska bland annat innehålla resultatet av utvärderingen och hur den har gått till.

Läs mer om

 

 

 

 

Alla delar om upphandling hittar du här.