Vad är anbudsutvärdering?

Anbudsutvärderingen är en av de mest centrala delarna i din upphandling. Det innebär att du utvärderar alla inkommande anbud från leverantörerna för att välja det som bäst svarar på dina behov. För att göra det använder du olika tilldelningskriterier, som du själv väljer, antingen via en prioritetsordning eller att du värderar efter en procentsats.

En utvärdering av anbuden är ett sätt att se till att konkurrensen upprätthålls och att du objektivt väljer en leverantör.

Hur går det till?

Som upphandlare ska du välja det anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt, men du kan göra det utifrån tre olika utvärderingsgrunder:

 • Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
 • Pris
 • Kostnad

Pris är det du betalar vid inköpet medan kostnad är vad du betalar tills dess att kontraktet med leverantören löper ut. 

I anbudsförfrågan meddelar du leverantörerna vilken utvärderingsgrund du valt att använda och vilka tilldelningskriterier som är viktiga. Om exempelvis kvalitet är viktigt i din utvärdering kan du ha med följande tilldelningskriterier:

 • SLA - Service Level Agreement
 • Säkerhet
 • Miljöegenskaper
 • Kostnadseffektivitet

Ovan är bara några exempel på tilldelningskriterier, du måste anpassa dem efter er verksamhet och specifika behov. Du bestämmer själv hur stor betydelse varje kriterium har, och viktar dem därefter. Om du exempelvis ska utvärdera enligt modellen bästa förhållande mellan pris och kvalitet kan det se ut på detta sätt: Pris 40%, Kvalitet 60%.

Bra att tänka på

 • Formulera tilldelningskriterierna tydligt så att alla leverantörer enkelt förstår dem.
 • Om du ändrar dina ska-krav till bör-krav under anbudstiden kommer din utvärderingsmodell inte att fungera, då det är bör-kraven som utvärderas.
 • Har du upptäckt något som är fel under utvärderingen? Du har alltid rätt att ta kontakt med en leverantör för att rätta en uppenbar felskrivning.
 • Krav som ska utvärderas enligt uttalad utvärderingsmodell bör inte kunna sekretessbeläggas. Då kan inte leverantörerna kontrollera att utvärderingen har genomförts på rätt sätt. 

Vanliga begrepp - Visma förklarar

Tilldelningskriterier
Är kriterier som ligger till grund för tilldelning. Varje kriterium viktas mellan varandra utifrån hur viktiga de är för dig. Kan även kallas för utvärderingskriterier. 

Utvärdering
Används för att identifiera det mest konkurrenskraftiga anbudet. 

Viktning
Varje kriterium får en procentsats som du använder för att bedöma hur viktigt det är i din anbudsförfrågan.

Läs mer om

 

 

 

 

Alla delar om upphandling hittar du här.