“Vi misslyckas aldrig
– vi lär oss bara!”

Digitaliseringen utmanar våra föreställningar om hur olika verksamhetsfunktioner ser ut. Jens Otterdahl Holm är redovisningschef i Varbergs kommun, där människor och robotar redan arbetar sida vid sida på ekonomiavdelningen.

Vad gör Varbergs robot?

Initialt jobbade den i två processer som vi nu har utökat till sju. När vi funderar på var vi kan sätta upp robotiserade processer är det framför allt tiden som prioriteras. Tidigare la till exempel två medarbetare 30 minuter per dag på att kontrollera att fakturorna var märkta med rätt referens. Idag gör roboten klart den uppgiften redan vid femtiden på morgonen.


Vilka möjligheter ser du?

Min uppfattning är att möjligheten med digitalisering är större än man först tror. Idag ligger tekniken steget före. Ett knapptryck är till exempel allt som krävs för att vår robot ska börja skicka mejl till leverantören också, för att be dem rätta referensen till nästa gång. Men för att slå på funktionen behöver vi vara säkra på att kunna ta hand om svaren.


Hur förbereder man organisationen på digitalisering?

Jag tror det är viktigt att prata om förändringar långt i förväg. Vi pratade om vår robot i minst ett halvår innan den kom och mot slutet var det de som påverkades direkt som var mest angelägna om att den skulle komma. Som ledare behöver du vara tydlig, så att alla vet vilken plats de har i den framtida organisationen. Osäkerhet är en negativ drivkraft som i värsta fall skapar incitament att motverka förändringsresan.

Vad händer med de traditionella rollerna på ekonomiavdelningen?

Om tio år har vi mer kvalificerade uppgifter, där vi lägger mer tid på kontroller och analyser snarare än på att utföra själva grovjobbet. I Varberg pågår ett generationsskifte och jag tror inte att vi framöver kommer att hitta personer som är villiga att ta jobb som en robot likväl kan göra. Jag är positiv till automatisering, speciellt som hela kommunsektorn antas få svårt att rekrytera. Då är det bättre att vi bemannar de funktioner som servar invånarna där det finns mellanmänskliga möten.

"Idag gör roboten klart den uppgiften redan vid femtiden på morgonen."


Har du tips till andra kommuner?

Det är viktigt att ha en bred förankring hos kommunledningen och politikerna. Varbergs ambition att vara västkustens kreativa mittpunkt är en högst levande vision. Här misslyckas vi aldrig – vi lär oss bara! Blir det lite knasigt, så rättar vi till det. Men vi undviker att göra om samma misstag.