Tillbaka till huvudmeny

I filmen om offentlig sektors digitalisering har ekonomistyrning huvudrollen

På Visma Enterprise seminarium i Almedalen framkom att digitaliseringen nu behöver skifta fokus och en förklaring till varför det är läge att förnya modellen för ekonomistyrning, något som senast hände 1954.

Framgångsrik digitalisering kräver en ny ekonomistyrning i offentlig sektor
Framgångsrik digitalisering kräver en ny ekonomistyrning i offentlig sektor

Johan Magnusson, forskare vid Göteborgs universitet, inledde Visma Enterprise seminarium om ”Framtidens ekonomiavdelning” med en anekdot från Ikea. Enligt den, lär Ingvar Kamprad ha blickat ut över åhörarna under sin sista kickoff och sagt Ingen här inne har kvar jobbet om sex månader, ifall ni inte börjar göra misstag. Vi har blivit så duktiga att det riskerar bli vår död”.

Den röda tråden mellan Kamprads bidrag till dålig kickoff-stämning och offentlig sektors ekonomifunktion, är det akuta behovet av att våga testa nytt. I den digitala tidsåldern kommer vi nämligen inte långt med att bara förfina det vi alltid har gjort. 

Behov av en ny ekonomistyrning

Hittills har digitaliseringen av ekonomifunktionen mest handlat om effektivisering. Det är förvisso en nog så viktig uppgift, inte minst med hänsyn till verksamheternas begränsade resurser. 

Men ju mer vi automatiserar den relevans vi har idag, desto mindre flexibilitet får vi. Vad händer med det som förväntas av oss imorgon? frågade Johan Magnusson åhörarna i Almedalen.

Ekonomifunktionens fokus på effektivisering har enligt forskningen resulterat i en stelbent infrastruktur och i vägen står två problem som motverkar förändring. 

Det första är att den gamla synen på strategisk planering inte håller längre. Det andra är stuprörets förbannelse, säger Johan Magnusson. 

“Är det några som är nyckelpersoner i att vägleda oss framåt, så är det ekonomifunktionerna” Åsa Zetterberg, ordf. IT & Telekomföretagen

I en undersökning som Visma genomfört framkommer att nio av tio ekonomidirektörer i offentlig sektor inte är särskilt oroade eller inte känner någon oro alls inför digitaliseringen. Johan Magnusson kommenterade resultatet med ordet ’självbedrägeri’ och la fram en teori om att frågan sannolikt besvarats utifrån ett stuprörsperspektiv. Det vill säga utan hänsyn till hur allt hänger ihop och den stora betydelse som ekonomifunktionen har för hur andra delar av verksamheten förmår att prestera.

Digitalisering kräver en förändring av underliggande ekonomistyrning. Den senaste gången det hände var 1954 när de balanserade styrkorten infördes. 

Så vad gör vi nu?

Det efterföljande samtalet mellan Jens Otterdahl Holm, redovisningschef på Varbergs kommun, Åsa Zetterberg, förbundsordförande IT & Telekomföretagen, Mica Wulf Kamm, affärsutvecklare ekonomilösningar på Visma Enterprise samt Anna Eriksson, generaldirektör på Myndigheten för offentlig förvaltning (DIGG) kan du ta del av i en inspelad version här

En sammanfattning av paneldiskussionen utmynnar i ett antal punkter som avgör offentlig sektors fortsatta framgång med digitalisering.

 • Viktigt att uttala en vision som uppmuntrar till att testa nytt och ger acceptans för misslyckanden 
 • Ledarskapet måste ta styrningsutmaningen på allvar och samtidigt fånga upp medarbetarnas oro inför förändringen
 • Analysera data, inte bara din egen
 • Låt servicelöftet till invånarna bli drivkraften
 • Många verksamheter har liknande utmaningar ta hjälp av varandra!
 • Se över anbudsförfarandet och begränsa inte verksamheten med krav på anpassningar till nuvarande arbetssätt

   

Visma.net Financials är ett smart affärsystem i molnet, ett digitalt stöd som ger offentlig sektor möjlighet att balansera kraven på effektivisering och innovation.

Mest populära

 • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

  Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

 • P27 läggs ner – vad händer nu?

  P27 Nordic Payments, projektet som skulle bygga en gemensam betalningsinfrastruktur i Norden, har dragit tillbaka sin ansökan om clearingtillstånd från Finansinspektionen.

 • Agda PS – nästa generations lönesystem

  Det händer mycket runt lönesystemet Agda PS. Planen för Agda PS är exceptionellt spännande, både för befintliga kunder men också för nya. Jag har träffat Mikko Keinonen, Product Development Director på Visma Enterprise, för att ta reda på mer.