Att ligga steget före

Digital transformation händer inte av sig själv, utan kräver enskilda personers kreativa idéer, mod och förändringsvilja. Vår undersökning ger svar på hur ekonomidirektörer i offentlig sektor ser på digitalisering och sin egna förmåga att få den att hända.

Ett affärsstöd som kan driva digitaliseringen

Offentlig sektors digitala mognad är 41 på en 100-skala, enligt Swedish Center for Digital Innovation.

En av de viktigaste prioriteringarna framöver är att åtgärda det digitala arv som idag begränsar skalbarheten och nyttan med digitala initiativ.

I det avseendet är affärsstödet inget undantag – tvärtom.

Balansakten mellan effektivitet och innovation

I den här dansen har ekonomifunktionen en avgörande roll, men det kräver att den underliggande infrastrukturen – affärssystemet – är modernt och anpassningsbart.

Just nu pågår nyutveckling som förser 4 av 10 kommuner med de bästa förutsättningar.

Mer om Visma Affärslösningar

Tänk på detta vid upphandling av nytt affärssystem

  • Framtidssäkra – Våga fatta beslut för ökad digitalisering.
  • Se över kravställan – Fokus på automation och data i realtid.
  • Kräv inte onödiga anpassningar – Förbered hela organisationen på en digitaliserad ekonomiprocess.
  • Utmana invanda arbetssätt – Utveckla medarbetarna och rekrytera den kompetens som saknas.

Rapport – Framtidens ekonomiavdelning

En rapport baserad på en undersökning av hur ekonomidirektörer i offentlig sektor ser på digitalisering.
Fyll i din e-post, så skickar vi den till dig!

Debatt – Framtidens ekonomiavdelning

Lyssna på Sveriges digitaliseringselit – Johan Magnusson (forskare GU), Anna Eriksson (DIGG) och Åsa Zetterberg (IT & Telekomföretagen) i en debatt om framtidens ekonomiavdelning. Samt offentlig sektors behov av att förnya den ekonomistyrningsmodell som använts sedan 1954.

Mer om vad panelen kom fram till kan du även läsa om i vårt blogginlägg »

Jens Otterdahl Holm

“Vi misslyckas aldrig – vi lär oss bara!”

Digitaliseringen utmanar våra föreställningar om hur olika verksamhetsfunktioner ser ut. Jens Otterdahl Holm är redovisningschef i Varbergs kommun, där människor och robotar redan arbetar sida vid sida på ekonomiavdelningen.

 

Vad gör Varbergs robot?

Initialt jobbade den i två processer som vi nu har utökat till sju. När vi funderar på var vi kan sätta upp robotiserade processer är det framför allt tiden som prioriteras. Tidigare la till exempel två medarbetare 30 minuter per dag på att kontrollera att fakturorna var märkta med rätt referens. Idag gör roboten klart den uppgiften redan vid femtiden på morgonen.

Vilka möjligheter ser du?

Min uppfattning är att möjligheten med digitalisering är större än man först tror. Idag ligger tekniken steget före. Ett knapptryck är till exempel allt som krävs för att vår robot ska börja skicka mejl till leverantören också, för att be dem rätta referensen till nästa gång. Men för att slå på funktionen behöver vi vara säkra på att kunna ta hand om svaren.

Hur förbereder man organisationen på digitalisering?

Jag tror det är viktigt att prata om förändringar långt i förväg. Vi pratade om vår robot i minst ett halvår innan den kom och mot slutet var det de som påverkades direkt som var mest angelägna om att den skulle komma. Som ledare behöver du vara tydlig, så att alla vet vilken plats de har i den framtida organisationen. Osäkerhet är en negativ drivkraft som i värsta fall skapar incitament att motverka förändringsresan.

Vad händer med de traditionella rollerna på ekonomiavdelningen?

Om tio år har vi mer kvalificerade uppgifter, där vi lägger mer tid på kontroller och analyser snarare än på att utföra själva grovjobbet. I Varberg pågår ett generationsskifte och jag tror inte att vi framöver kommer att hitta personer som är villiga att ta jobb som en robot likväl kan göra. Jag är positiv till automatisering, speciellt som hela kommunsektorn antas få svårt att rekrytera. Då är det bättre att vi bemannar de funktioner som servar invånarna där det finns mellanmänskliga möten.

"Idag gör roboten klart den uppgiften redan vid femtiden på morgonen."

Har du tips till andra kommuner?

Det är viktigt att ha en bred förankring hos kommunledningen och politikerna. Varbergs ambition att vara västkustens kreativa mittpunkt är en högst levande vision. Här misslyckas vi aldrig – vi lär oss bara! Blir det lite knasigt, så rättar vi till det. Men vi undviker att göra om samma misstag.

Mindre

Vill du bli kontaktad?


Fyll i dina uppgifter, så återkommer vi till dig!

Gäller det lösenord och inloggning?
Kontakta den som är ansvarig för systemet på företaget där du arbetar. Visma hanterar inte lösenord i kundens system.

Gäller det support?
Du lägger ditt supportärende i vår community här.