Konsulttjänster inom IT

Hos Visma står marknadens vassaste IT-konsulter redo att erbjuda sin kompetens kring systemutveckling och förvaltning av dina IT-lösningar. Vi ställer också upp när det gäller utveckling av webbar och e-tjänster samt lösningar för dokument, ärende och arkiv.

Vi brinner för att utveckla IT-lösningar som ökar service, tillgänglighet och effektivitet.

Våra IT-konsulttjänster används av offentlig sektor och olika branscher inom näringlivet. När du står inför en utmaning får du hjälp av oss på Visma, hela vägen in i mål.

Systemutveckling

Ta hjälp av våra kompetenta IT-konsulter. Vi har lång erfarenhet som utvecklare och integratör av komplexa system och stora projekt inom offentlig och privat sektor.

Våra projektledare, utvecklare och IT-arkitekter är vana vid att arbeta enligt olika metoder och kvalitetssystem. Det innebär trygghet för dig.

Läs mer om vad vi kan inom systemutveckling

Applikationsförvaltning

Med stabil förvaltning höjs tillgängligheten till dina system.

Vi har lång erfarenhet av drift, underhåll och förvaltning av system, applikationer och nätverk. Våra förvaltningsteam arbetar utifrån vår förvaltningsmodell som bygger på väl beprövade och effektiva metoder, processer och verktyg. Vi anpassar våra åtaganden efter dina behov.

Läs mer om vår applikationsförvaltning

Dokument- och ärendehantering

Oavsett vilket behov du har av IT-stöd för hantering av ärenden, dokument och arkiv så har vi lösningen.

Vi erbjuder marknadens ledande produkter och tjänster för offentlig och privat sektor. Våra specialiserade konsulter ger dig stöd och inspiration till att utveckla och effektivisera din verksamhets processer.

Läs mer om våra lösningar för dokument, ärenden och arkiv

Webb och digitala kanaler

Utveckla dina affärer och nå ut enkelt till dina kunder med våra lösningar för webb och andra digitala kanaler.

För både offentlig sektor och företag med många kundkontakter är webben livsviktig. Men en levande webb kräver både förvaltning och vidareutveckling - låt oss hjälpa dig!

Läs mer om webb och digitala kanaler

E-tjänster och integration

Avropa tryggt via oss på ramavtalet ”E-förvaltningsstödjande tjänster”.

När du behöver en komplett plattform för din e-förvaltning kan vi hjälpa dig med de bästa lösningarna. Vi erbjuder tjänster inom infrastruktur såsom inloggning, integration, e-tjänster, medborgarkonto och långsiktigt digitalt bevarande.

Läs mer om e-tjänster och integration


 

Hör av dig så hjälper vi dig att hitta rätt