Projektstyrning i automatiserade flöden

En inmatning, en gång, på ett ställe, sen tar systemet hand om resten. Det minskar det manuella arbetet, risken för felkällor och ger er rätt information i realtid. Med Visma PX samlar ni budget, planering och tidrapportering och projektredovisning i samma lösning och styr era projekt hela vägen från uppstart till efterkalkyl.

Beslutsstöd

Beslutsstöd och uppföljning i samma lösning. Fördjupa era insikter om verksamheten och tar fram anpassade rapporter. Via vårt webbaserade verktyg får ni kontroll över allt från budgetering av kostnader för anställda och material till slutfakturering. 

Läs mer ›

Elektroniska fakturor

Underlätta arbetet, sänk kostnaderna och frigör personella resurser vid leverantörsfakturahanteringen. Boka fakturorna direkt mot projekten och få ut dem mot slutkund för vidarefakturering. 

Läs mer ›

Redovisning

Projektredovisning och finansiell redovisning i samma lösning ger en flexibel och tydlig ekonomimodell. Leverantörsfakturor som ska vidarefaktureras eller utgiftsposter i projektet - oavsett hanterar Visma PX detta i ett automatiserat flöde.

Läs mer ›

Stöd för alla delar i projekt och ekonomi

Kvalitativt projektinförande hos er

Visma PX är standardiserat och bygger på ett givet flöde vilket gör det kostnadseffektiv och lätthanterligt. Vi har kunskapen och hjälper er hela vägen – från förstudie till driftstart och vidare in i förvaltningsskedet.

Systemet är flexibelt och justeras efter er verksamhet. Sätt upp anpassade webbrapporter och integrera mot eventuella försystem, allt efter era behov. 

Automatiserade arbetsflöden - när tid är det viktigaste ni har.

Såhär säger våra kunder om Visma PX