Affärssystemet som förstår tid och projekt

Helintegrerat och utvecklat för tjänste- och konsultbolag med komplexa projekt- och organisationsstrukturer.

Anmäl dig till ett kostnadsfritt webbinar

En komplett lösning

Med Visma PX får ni en helintegrerad lösning med projekthantering i fokus som helt stödjer era branschspecifika arbetsflöden, på olika nivåer och utifrån olika roller. Med projekthantering, tidredovisning och ekonomi i samma lösning tar ni snabbt och enkelt fram önskad information.

Effektivisera era arbetsprocesser med projektverktyget som har alla funktioner ni behöver.

Affärssystem för projektredovisning med tidsrapportering

Projektstyrning i automatiserade flöden

En inmatning, en gång, på ett ställe, sen tar systemet hand om resten. Det minskar det manuella arbetet, risken för felkällor och ger er rätt information i realtid. Med Visma PX samlar ni budget, planering och tidrapportering och projektredovisning i samma lösning och styr era projekt hela vägen från uppstart till efterkalkyl.

Beslutsstöd

Beslutsstöd och uppföljning i samma lösning. Fördjupa era insikter om verksamheten och tar fram anpassade rapporter. Via vårt webbaserade verktyg får ni kontroll över allt från budgetering av kostnader för anställda och material till slutfakturering. 

Läs mer ›

Elektroniska fakturor

Underlätta arbetet, sänk kostnaderna och frigör personella resurser vid leverantörsfakturahanteringen. Boka fakturorna direkt mot projekten och få ut dem mot slutkund för vidarefakturering. 

Läs mer ›

Redovisning

Projektredovisning och finansiell redovisning i samma lösning ger en flexibel och tydlig ekonomimodell. Leverantörsfakturor som ska vidarefaktureras eller utgiftsposter i projektet - oavsett hanterar Visma PX detta i ett automatiserat flöde.

Läs mer ›

Hantera utlägg i appen - snabbt och enkelt

Registrera utläggen i appen och de går direkt till kontroll och attest i Visma PX. Allt sker digitalt. Bra för dig och miljön.

Testa själv vad manuell hantering av kvitton kostar er idag

Gör era projekt mer lönsamma

Lönsamhet och uppföljning i projekt är kanske inte den viktigaste konkurrensfaktorn för tjänsteföretag, men det är definitivt den viktigaste faktorn om bolaget ska överleva eller inte.

Vår guide tar upp nyckeltal centrala för verksamheten och tips för att öka beläggningsgraden.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke

Stöd för alla delar i projekt och ekonomi

Med komplett affärsstöd och uppföljning får ni full insikt i era projekt. Visma PX består av en stor omfattning standardrapporter riktade mot tidrapportörer, uppdragsledare, avdelningschefer eller den administrativa kärnan. Dessutom kan varje användare skräddarsy sin dashboard utifrån en mängd standardgrafer beroende på roll(er) och behörigheter.

Visma PX har ett avancerat prissättningssystem och hanterar standardprislistor mot kund, extern prissättning på olika nivåer, kostnadsprislistor för underkonsult och intern prissättning. 

Utöver detta har ni stora möjligheter att bygga egna verksamhetsspecifika rapporter som distribueras ut till olika delar i verksamheten.

Ritningar i rulle för att symbolisera projekt och ekonomi

Nyfiken på Visma PX?

Anmäl dig på ett kostnadsfritt webbinar där vi visar hur ni kan effektivisera er projekthantering i ett helintegrerat affärssystem för konsultbolag. 

Vi går igenom:

  • Tid, rese- och utläggsredovisning
  • Bemanning, plan och prognoser
  • Projektuppföljning
  • Resultatenhetsuppföljning utifrån kund, anställd eller hierarkier

Visma PX med uppföljning och analys
För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke
Silverbucket - integrera resurshantering i Visma PX

Silverbucket - molnbaserad resurshantering

Integrera Visma PX med resurshanteringsverktyget Silverbucket för att effektivisera och förenkla er resursplanering. Få en tydlig överblick av beläggningen inom hela verksamheten och korta beslutsprocesserna med all information på ett ställe, lättillgängligt för alla.

  • Helt molnbaserat (alltid aktuell information, allt på ett ställe)
  • Utvecklat för projektintensiva verksamheter
  • Stark och enkel integration via API
  • Enkelt att använda (drag-and-drop), enkelt att administrera
  • Flexibla användarvillkor

Kontakta oss gärna för mer information om 
Silverbucket integrerat med Visma PX

Kvalitativt projektinförande hos er

Visma PX är standardiserat och bygger på ett givet flöde vilket gör det kostnadseffektiv och lätthanterligt. Vi har kunskapen och hjälper er hela vägen – från förstudie till driftstart och vidare in i förvaltningsskedet.

Systemet är flexibelt och justeras efter er verksamhet. Sätt upp anpassade webbrapporter och integrera mot eventuella försystem, allt efter era behov. 

Automatiserade arbetsflöden - när tid är det viktigaste ni har.

Sigma Kudos effektiviserade

Med Visma PX är det enkelt att ta fram relevanta nyckeltal. Och ett webbaserat system är smidigt och passar en bransch med medarbetare i rörelse.

Hör Sigma Kudos berätta om hur Visma PX effektiviserar det dagliga arbetet.   

Kontaka oss

Vill du komma i direkt kontakt med oss?
Ring detta nummer
010 - 14 12 888

Vill du veta hur Visma PX kan effektivisera just er verksamhet?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig:

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke
Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.