Visma PX

Funktioner

Projektredovisning och finansiell redovisning

Utvecklat för projektintensiva företag som fakturerar sin tid kombinerar Visma PX projektredovisning och finansiell redovisning. Med en inmatning, en gång, på ett ställe kan ni jobba i ett flöde. Kostnadseffektivt och med minskad risk för felmarginaler.

 • Branschspecifika rapporter och nyckeltal på alla nivåer
 • Projektredovisning och ekonomisk redovisning i samma system
 • Effektiviserad budgethantering – snabbt och enkelt
 • Systemstöd för uppföljning och efterlönsamhetsanalys
 • Registrering av tid, resor och utlägg direkt i webbgränssnittet
 • Se beläggningsgrad i projektet och hitta tillgängliga konsulter
 • Mångsidig verksamhets- och uppdragsuppföljning
 • Skapa fakturaunderlag och fakturera elektroniskt
 • Behörighetsstyrning i gränssnittet efter olika roller
 • Hantering av kund- och leverantörsreskontra
 • Behörighetsstyrd dokumenthantering
 • Grafer, få en visuell överblick och navigera snabbt i systemet.
 • Språkhantering, byt språk till engelska eller norska
 • Flerbolagsuppdrag, tid, rese- och utläggsrapportering på andra koncernbolags projekt
 • Avtalsfakturering för återkommande fakturering
 • Biträdande uppdragsledare, låt flera personer agera som projektledare

Beslutsstöd och projektuppföljning

Få full kontroll över projektets alla delar och hantera budgetering, beläggning, rapportering och fakturering. Med färdiganpassade rapporter når rätt information rätt roll/medarbetare i projektet.

Nyckelfunktioner

 • Budget
 • Prognos
 • Tid, rese- och utläggshantering
 • Resursplanering, beläggning och debiteringsgrad
 • Anpassade rapporter efter roll
 • Grafiskt rapportverktyg
 • Avancerad prissättning

Elektronisk fakturahantering

Skicka och ta emot fakturor elektroniskt och hantera dem i ett automatiserat arbetsflöde. Med vår integrerade lösning sparar ni pengar, tid och reducerar miljöpåverkan, och kan prissätta vidarefakturerbara kostnader på projektet redan vid konteringssteget.

Alla fakturor kan bli kontrollerade, attesterade och betalda i tid samtidigt som säkerheten ökar genom inbyggda kontroller.

Nyckelfunktioner

 • Inskanning av leverantörsfakturor
 • Fakturaadministration
 • Integration med uppdragsredovisning för kundfakturering
 • Enkelt att bifoga dokument som en bilaga

Enkel hantering av avancerad prissättning

Behöver ni vidarefakturera leverantörsfakturor från underleverantörer med påslag? Har ni samtidigt krav från kunden på samlingsfakturor? Inga problem. Med de flexibla regelverken i Visma PX går rätt faktura ut med rätt priser och påslag – i rätt form, på rätt tidpunkt.

Gör det möjligt att spåra alla intäkter och kostnader för tid, resor och utlägg ner på detaljnivå, både ur projekt- och finansiellt perspektiv. Detaljerna för hur systemet ska hantera prissättning sätts upp utifrån era behov och genereras automatiskt när åtgärder görs i projektet.

Visma PX har ett avancerat prissättningssystem för komplexa projekt och hanterar:

 • Standardprislistor mot kund
 • Extern prissättning på olika nivåer
 • Kostnadsprislistor för hantering av underkonsulter
 • Intern prissättning för arbete mellan avdelningar

Redovisning och uppföljning 

Visma PX möjliggör löpande och komplett uppföljning. Så kan ni agera proaktivt på avvikelser och korrigera pågående projekt. Med den täta integrationen mellan ekonomi- och projektredovisning kan ni samla alla nödvändiga uppgifter i en och samma lösning.

Nyckelfunktioner

 • Uppdragsuppföljning med efterkalkyl
 • Verksamhetsuppföljning
 • Vidarefakturerbara leverantörsfakturor på projekt
 • Fakturering (inkl. e-fakturering)
 • Redovisning
 • Reskontra (inkl. kravhantering)
 • Elektronisk leverantörsfakturahantering

Resurshantering

Genom att integrera Visma PX med resurshanteringsverktyget Silverbucket kan ni effektivisera och förenkla er resursplanering. Få en tydlig överblick av beläggningen inom hela verksamheten och korta beslutsprocesserna med all information på ett ställe, lättillgängligt för alla.

 • Helt molnbaserat (alltid aktuell information, allt på ett ställe)
 • Utvecklat för projektintensiva verksamheter
 • Stark och enkel integration via API
 • Enkelt att använda (drag-and-drop), enkelt att administrera
 • Flexibla användarvillkor

 

silverbucket2.png

App för utläggsredovisning, milersättning och traktamente

Med appen Visma PX Expense registrerar ni utlägg, milersättning och traktamente helt digitalt via mobil eller platta. Fota kvittot. Välj utläggstyp, uppdrag och aktivitet - klart! Kontrollfunktionerna får tillgång till kvittona via pdf.
Se här hur det ser ut.

 

App för mobil tidrapportering

Med appen Visma PX Mobile kan du registrera tid och frånvaro i Visma PX på mobilen. Appen laddas ner på hemskärmen i systemet efter att du fått en inbjudan. Här finns en kort film som visar hur det ser ut.

Vill du veta mer, eller se hur Visma PX kan effektivisera just er verksamhet?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig. Du kan också anmäla dig till något av våra återkommande webbinars eller ring oss på 040-664 03 70.