Kundreferenser

Vi använder Visma PX

Våra kunder som använder Visma PX återfinns inom flera branscher. Gemensamt för dem är att de hanterar många och stora projekt, ofta i komplexa organisationsstrukturer.

Hos PX Expert kan du se fler exempel på kunder.

CA_logo_svart_transparent.png