Taggarkiv: business intelligence

Prenumerera på feed
Vad är egentligen datademokratisering?

Vad är egentligen datademokratisering?

Som ett resultat av den oändliga mängden data som ska bearbetas idag och ny teknik, som hjälper icke-tekniska personer att förstå informationen, finns det en stor önskan och efterfrågan efter datademokratisering. Datademokratisering nämns ofta som en viktig tekniktrend. I den här artikeln kommer vi att förklara vad datademokratisering är, varför man bör fokusera på det och att datademokratisering är en utveckling. Datademokratisering nämns ofta som en viktig tekniktrend. Även i år lyfter Gartner fram datademokratisering som en av de största teknologitrenderna för 2020. Det är inte utan anledning att det talas mycket om den här trenden hos de stora analysföretagen.