Tillbaka till huvudmeny

Hur kan du effektivisera din sälj- och verksamhetsplanering med Process Mining?

För att säkerställa ett smidigt flöde i företagets försörjningskedja måste flera avdelningar och data involveras och vara i synk. Med silotänk och spridda Excel-listor är det nästan omöjligt att samordna värdeskapande processer på ett sätt där alla inblandade har den information som krävs för deras uppgifter. Process Mining kan både effektivisera och öka kvaliteten på din sälj- och verksamhetsplanering.

Hur kan du effektivisera och öka kvaliteten på din sälj- och verksamhetsplanering med Process Mining?
Öka kvaliteten på din sälj- och verksamhetsplanering med Process Mining

 ”Sales and operations planning” (S&OP) eller på svenska sälj- och verksamhetsplanering (SVP) är en process som kan medföra stora vinster i verksamheter med tillverkning och produktion. Utan en bra process som sammanlänkar sälj- och produktionsavdelningen kan det resultera i allvarliga konsekvenser som exempelvis leveransproblem, begränsningar i kapacitet och felaktiga eller för höga lagernivåer.

Vad är en sälj- och verksamhetsplanering?

Planeringsprocessen har störst inflytande i organisationen och därmed  ”moder till all planering”  i verksamheter med tillverkning och är samordningen mellan kundefterfrågan och produktionsplanering.

Det inkluderar:

  • Försäljningsprognos (utveckling av efterfrågan, kampanjer, nya produkter, nya kunder etc.)
  • Kartläggning av efterfrågan på produktionssidan (arbetsplan, reservdelslistor, kapacitet, materiallogistik etc.)
  • Samordnad leveransplan inklusive kapacitetsplanering, optimala partistorlekar och lagervolym
  • Analys av den ekonomiska effekten av de samordnade planerna på resultat och balansräkning

Ofta utförs dessa delplaneringsprocesser individuellt, inte bara av olika personer utan också i olika system. Att samordna efterfrågan och utbud i linje med varandra och skapa samverkan över hela organisationen innebär därför en enorm samordning och kan egentligen bara lösas på ett bra sätt med hjälp och det är med hjälp av ett integrerat planeringsverktyg. Analys av data i befintligt skick, prognosalgoritmer, kontroll av arbetsflöden och tillägg som HR-planeringsmoduler eller automatiskt skapande av P&L (vinst och förlust), balansräkning och kassaflöde baserat på datavärdavtal. 

Läs även artikeln: Process Mining – vad är det och varför är det viktigt?

Hur kan process Mining bidra till bättre processer?

Grundläggande parametrar för en fungerande sälj- och verksamhetsplanering är antaganden t.ex. om kapacitet, handläggningstider och tillgänglighet. Dessa antaganden är antingen helt teoretiska eller bestäms sporadiskt genom manuella mätningar eller kapacitetsutvärderingar. 

Huruvida ett team eller en maskin klarar av att producera, låt säga, 80 kompletta delar i timmen eller 100 gör stor skillnad, inte bara för själva orderhanteringen. Om dessa siffror används som ingångsparameter för verktygsstöd planering kan planeringsresultatet kraftigt avvika från verkligheten. 

Det finns en risk att försäljningsprognosen måste sänkas eller omvänt att produktionsanläggningarna inte utnyttjas fullt ut på grund av att produktionskapaciteten antas vara för låg. Process mining baserad på process- eller loggdata som redan finns tillgänglig i företaget stänger detta gap och ersätter antaganden med tillförlitliga nyckeltal. 

Planering har aldrig varit närmare verkligheten

Integrationen av process mining i planeringen gör det möjligt att verifiera och korrigera de flesta antaganden genom den pågående analysen av de underliggande operativa processerna. Istället för sporadiska mätningar övervakas prestandan inom en process kontinuerligt. Processstörningar, flaskhalsar och trender i ledtider blir synliga och kan direkt beaktas genom dataintegration av process mining och planeringsdata. 

Men det är inte allt: om planeringsresultatet inte motsvarar förväntningarna, ger process mining orsakerna till exempelvis en oväntad brist på en specifik produkt. På så sätt kan störningar eller avvikelser från den kommande processen identifieras i detalj nästan i realtid under pågående planeringsrunda och åtgärder kan härledas för att eliminera dem. Planering har aldrig varit närmare verkligheten.

Är du intresserad av Process Mining och vill höra mer?

Kontakta oss så kör vi gärna en demo

Mest populära