Tillbaka till huvudmeny

Process Mining – vad är det och varför är det viktigt?

För tio år sen etablerade sig Process Mining som ett allt viktigare verktyg för att analysera hur företagens processer ser ut i verkligheten. Tidigare låg fokus på visualisering av processer medan Process Mining idag gör det möjligt att analysera data i realtid och vidta automatiserade åtgärder.

Process Mining Trender 2022
Process Mining Trender 2022

PROCESS MINING

[ˈprəʊ.ses ˈmaɪ.nɪŋ], the; (Business Process Discovery)

Automatiserad affärsprocessanalys – med alla relevanta nyckeltal – baserad på digitala spår i IT-system. Implicit och annars dold processkunskap som finns i data visualiseras och blir därmed påtaglig och transporterbar.

Fler och fler inser potentialen och behovet av Process Mining för sitt företag. 

Covid-19 har påskyndat investeringar i automatisering av affärsprocesser

En viktig orsak till att fler förstår sitt behov av Process Mining är sprungen ur Covid 19-krisen. Det har och kommer att fortsätta ha en positiv inverkan på tillväxten av den globala Process Mining-marknaden. Det beror till stor del på att när restriktioner infördes för att stoppa spridningen av viruset så ledde det till strikta lock downs och rörelsebegränsningar i flera länder över hela världen. Alltså var mer än 80 % av organisationerna tvungna att fortsätta arbeta hemifrån, vilket avsevärt ökade kraven på IT-sektorn. Covid-19-krisen har påskyndat investeringar i automatisering av affärsprocesser, varför värdet av Process Mining aldrig har varit större. Eftersom företag fortsätter att möta oegentligheter i processflöden, såsom avbrutna leveranskedjor, kommer Process Mining bli allt viktigare. 

Läs mer om Process Mining här

Geografisk expansion av Process Mining

Process mining förväntas dessutom expandera geografiskt. Europa kommer att inneha den största andelen av den globala marknaden av mjukvara för process mining i termer av intäkter. Nordamerika förväntas ta andraplatsen vad gäller andel på grund av ökande investeringar och växande användning av molnbaserad mjukvara.

Den snabbast växande regionen kommer att vara Asien och Stillahavsområdet. Detta beror delvis på den ökande digitala transformationen, såväl som att små och medelstora företag använder mjukvara för process mining. Dessutom finns det ett ökande behov av kontinuerlig övervakning och optimering av processer, vilket driver på tillväxten av marknaden i regionen.

Process Mining kommer att öka i framtiden

Process Mining kommer inte bara att expandera geografiskt, utan också när det gäller dess domäner: Tidigare har Process Mining expanderat till områden som IoT (The Internet of Things), tillverkning eller logistik. I framtiden kommer bland annat energisektorn att dra nytta av fördelarna med Process Mining Dessutom kommer kombinationen av Process Mining och low code-plattformar ta större mark, vilket kan användas för att inte bara visa vad som misslyckas, utan också vad som behöver göras för att förbättra situationen.

Fler kombinationer inom Process Mining är att vänta i framtiden

AI och ERP kombinerat med Process Mining

Process mining kommer kunna producera ännu mer informerade och intelligenta analyser genom integreringen av Artificiell Intelligens. Förutsägande sökordsanalys: programvaran kommer att kunna härleda prognoser från stora mängder data.

Ämnet processoptimering kommer att bli allt viktigare och process mining och ERP-system kommer att bli ännu närmare relaterade i framtiden. Följaktligen kommer process mining att övervägas från allra första början när en lösning för ett affärssystem utformas. Detta kommer göra användningen av process mining mycket enklare, eftersom gränssnitt inte längre kommer att krävas och driften kan ske via ett enda användargränssnitt.

RPA och Task Mining

Task mining kommer också att bli viktigare i framtiden. Det är fortfarande inte särskilt utbrett men i framtiden kommer task mining att ge en precision och överblick över processer som aldrig tidigare skådats.

I kombination med process mining ger task mining företag den mest kompletta översikten över sina processer – inklusive alla ytterligare steg som inte skulle generera händelseloggar, som att hämta ett e-postmeddelande eller konsultera ett kalkylblad.

Process mining blir också mer integrerad med Robotic Process Automation (RPA). Task mining spelar också en roll i detta. Task mining möjliggör analys av många granulära process-steg och förser automationsprojekt med nödvändig databas för dynamiska RPA-lösningar. Till exempel för automatisering av produkt-/mjukvaratester.

RPA eftersträvas mer än någonsin av de flesta tyska företag och identifieras som en nyckelteknologi på grund av dess ständigt ökande betydelse. Med användning av RPA och process mining utlovas företaget högre intäkter, mer kostnadseffektivitet, kundnöjdhet, transparens och snabbare processer.

SAP S/4 HANA

Process mining kan bryta igenom komplexiteten i S/4HANA-migreringen – till exempel genom att minska konfigurationsarbetet, identifiera högt standardiserade processer som kan automatiseras i det nya systemet, benchmarka KPI:er i de nya och gamla systemen, eller kontinuerligt identifiera och implementera potential för förbättring.

Företag befrias från gamla bördor och oreglerad processtillväxt genom implementering av affärsprocesser i S/4HANA och kontrolleras återigen för effektivitet. Dessutom ges möjlighet att införa processer där det ännu inte finns några standardiserade processer.

Low code-plattform

I tider av digitalisering och ökande kravprofiler blir automationsplattformar med låg kod allt viktigare. I kombination med process mining säkerställer low code-utvecklingsteknologi att företag inte bara smart kan automatisera sina individuella, tidigare manuellt styrda processer, utan sådana affärsprocessapplikationer kan också programmeras på ett ”förenklat” sätt som sparar tid och pengar.

Process Mining och hållbarhet

Dessutom kommer temat hållbarhet att spela en stor roll i framtiden, eftersom hållbarhet har mycket med effektivitet att göra. Process Mining kan bidra till att uppnå målet att använda färre resurser och därmed ha mindre påverkan på miljön.

Är du intresserad av Process Mining och vill höra mer?

Kontakta oss så kör vi gärna en demo!

Mest populära