Tillbaka till huvudmeny

Hur kan ditt företag maximera investeringen i Power BI, Tableau och Qlik?

I en global ekonomi som kännetecknas av högt tempo och snabba förändringar kan aktuell och korrekt datainsikt göra skillnaden mellan ett företag som klarar sig bättre än förväntat och ett som måste stänga ner. I den här artikeln tittar vi på hur ditt företag kan maximera sin investering med hjälp av analysverktygen Power BI, Tableau och Qlik.

Enligt Microsofts VD Satya Nadella har vi sett två års digital utveckling på bara två månader som ett resultat av coronapandemin. Detta ställer helt nya krav på företag och påverkar hur de uppfyller sina analysbehov.

Maximera investeringarna med Business Intelligence

Data spelar en nyckelroll för att hjälpa organisationer att fatta bättre beslut, men har inte ett värde i sig själv. För att kunna skapa värde från data måste man ha en bra databas för att utföra betydande analyser av data. Två stora utmaningar som kan uppstå vid dataanalys är:

Demokratisering av data över verktyg för affärsinformation

Om du arbetar i olika BI-verktyg kan det vara utmanande att sammanställa data eftersom analysen inte beräknas konsekvent över de olika verktygen. Detta innebär att du slösar bort värdefull tid på att försöka få användbar insikt från olika datakällor. Dessutom kan det sakta ner datadrivna beslutsprocesser och ge förvirrande resultat.

Samla in data från olika källor i en analysplattform

En annan utmaning som kan uppstå är när olika typer av data slås samman för att uppnå bättre resultat. Det kan vara förvirrande att veta vilken data som kan kombineras och ses i sammanhang mellan datakällor. Dessutom kan arbete under press och med lite tid för att verifiera resultaten leda till sämre beslut.

Fördelarna med molnlagring

När du fattar datadrivna beslut är det viktigt att ha god datatillgång. Fördelarna med ett molndatalager är att du kan dra nytta av fördelarna molnet erbjuder för att effektivisera, säkra och hantera data på mobila enheter och bärbara datorer, vilket ger dig friheten att arbeta var som helst. Molnlagring skapar möjligheter att enkelt kombinera data från olika källor på ett ställe, och analyser kan utföras via en enda tjänst, till exempel Azure Synapse Analytics. Molndatalagret är utformat för att hantera skalbarhet, tillgänglighet och budgetproblem som uppstår när datamängden drastiskt ökar.

Något som kan vara utmanande för en organisation är att hålla jämna steg med de ständiga förändringarna i regler som rör dataskydd och datakontroll samtidigt som man ser till att det finns tillräckligt med fokus på affärsutveckling och innovation. Azure Synapse Analytics har inbyggda säkerhetsverktyg för att hantera sådana utmaningar och erbjuder också 90 compliance-certifieringar.

Få djupare insikt

Effektiva och responsiva affärsbeslut beror på riktad analys. Beslut måste fattas på grund av relevanta uppgifter, annars fattas beslut i blindo. Power BI kan visa realtidsdata från Azure Analytics, och du kan samarbeta och dela insikter genom att publicera Power BI-dashboard i Microsoft Teams. På detta sätt är uppgifterna lättillgängliga för hela teamet.

En studie utförd av Forrester på uppdrag av Microsoft visar att organisationer som använder en blandning av Azure Analytics och Power BI-lösningar har mätbara fördelar. Studien såg 25,7% lägre totala ägandekostnader, 27% snabbare insikt och så mycket som 60% ökade kundnöjdheten.

Dela data och insikter globalt

Datatillväxt och komplexitet är anledningen till att många investerar i analysverktyg, men tyvärr är det många av verktygen som saknar när det gäller delning och tillgänglighet. Du behöver en lösning som är snabb, säker och enkel att använda – vilket gör det möjligt för användare att få viktig insikt, dela information och agera i tid, oavsett var de befinner sig geografiskt.

Utan en integrerad plattform tillgänglig över hela världen riskerar företag att slösa tid på att integrera separata datakällor innan de kan börja analysen. Att använda Power BI med Microsoft Teams gör det lättare för användare att samarbeta globalt, när som helst. Genom att kombinera detta med Azure Synapse Analytics kan team använda integrerade, säkra data som grund för samarbete, spridning av idéer och produktion av insikter från Power BI-dashboard.

Data och analys hjälper till att förbättra kundnöjdheten genom att stärka samarbetet och underlätta kommunikationen. Det ökar produktiviteten genom att frigöra mer tid för värdeskapande arbete som har en långsiktig effekt på verksamheten.

Ha säkerhet som baslinje

Att säkra data har aldrig varit viktigare. Uppgifterna för ett företag är inte bara föremål för regleringsansvar, det är också ett sårbart mål för cyberattacker. FBI rapporterade att antalet fall av cyberattacker som rapporterades till deras cyberavdelning är uppe i hela 4000 fall på en dag – en ökning med 400% från vad de såg före coronaviruset. Affärsdata letas det alltid efter, och oavsett var den finns – lokalt eller på distans – är säkerhet och integritet viktiga områden som måste vara i fokus.

Azure har funktioner som automatiskt hotskydd och alltid datakryptering inbyggd från grunden. Företag har detaljerad åtkomstkontroll och kan vara säkra på att data förblir säkra och privata med hjälp av säkerhet på kolumnivå och inbyggd säkerhet på radnivå. Dessutom ger dynamisk datamaskering automatiskt skydd av känslig data i realtid.

Vill du veta mer om hur du maximerar din investering i Power BI, Tableau och Qlik?

Ladda ner guiden här

Mest populära

  • Personalhandbok – gratis mall

    Personalhandbok – gratis mall för företag

    En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

  • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

    Bilpolicy – gratis mall till företaget

    Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.