Tillbaka till huvudmeny

Viktigaste tekniktrenderna 2022 – här är Gartners analys

Vad händer inom tekniken 2022? Gartners analytiker har tagit en titt på marknaden och lyfter fram årets största trender. Årets trender faller inom tre huvudteman: “människocentricitet”, “platsoberoende” och “motståndskraftig leverans”.

Viktigaste tekniktrenderna 2022 enligt Gartner
Artificiell intelligens, Machine Learning, Business Internet-teknik koncept.

Med den tekniska utveckling vi ser idag är det inte lätt att veta vad man ska följa och inte. För att hjälpa dig veta vad du ska fokusera på, samlas Gartners analytiker varje år för att utforska vad som kommer att bli de största trenderna för det kommande året.

Årets trender faller inom tre huvudteman: “människocentricitet”, “platsoberoende” och “motståndskraftig leverans”.

”CEO:s vet att de behöver komma igång med digitala affärer och de undersöker fler möjligheter att komma i kontakt med sina kunder”, säger David Groombridge, VP Analyst, Gartner.

Tre huvudkategorier

Årets trender är indelade i tre grupperingar, baserat på utfallet de kommer att påverka. Först ut är ”Engineering Trust”. Teknologier inom detta segment skapar en mer robust och effektiv IT-bas genom att säkerställa att data integreras och bearbetas säkrare i moln- och icke-molnmiljöer, för att leverera kostnadseffektiv skalning av IT-basen.

Nästa är “Sculpting Change”. Genom att använda de nya och kreativa tekniklösningarna inom detta område kan du skala och accelerera företagens digitalisering. Dessa tekniktrender låter dig svara på den växande förändringstakten genom att skapa applikationer snabbare för att automatisera affärsaktiviteter, optimera artificiell intelligens (AI) och möjliggöra smartare beslut snabbare.

Den sista kategorin är “Accelerating Growth”. Det handlar om att dra nytta av strategiska tekniktrender i detta segment för att släppa IT-multiplikatorer som kommer att vinna affärer och marknadsandelar.

Tillsammans gör dessa trender det möjligt för dig att maximera värdeskapande och förbättra digitala möjligheter.

Trend 1: Data Fabric

Data Fabric ger en flexibel och motståndskraftig integration av datakällor över plattformar och affärsanvändare, vilket gör data tillgänglig varhelst den behövs, oavsett var data finns.

Data Fabric kan använda analyser för att lära sig och aktivt rekommendera var data kan användas och ändras. Detta kan minska databehandlingsarbetet med upp till 70 %.

Trend 2: Cybersecurity Mesh

Cybersecurity mesh (cybersäkerhetsnätverk) är en distribuerad arkitektonisk metod för skalbar, flexibel och pålitlig säkerhetskontroll. En arkitektur som integrerar vitt spridda och olika säkerhetstjänster.

Många komponenter existerar nu utanför det traditionella säkerhetsområdet. Ett säkerhetsnätverk gör att säkerhetsområdet i huvudsak kan definieras kring identiteten på en person eller sak. Det möjliggör en mer modulär, lyhörd säkerhetsstrategi genom att centralisera riktlinjerna.

Trend 3: Privacy-enhancing computation

Sekretessförbättrande databehandling säkerställer behandlingen av personuppgifter i osäkra miljöer – vilket blir allt mer kritiskt på grund av förändrade lagar för integritet och databehandling samt växande oro bland konsumenter.


Strategier för förbättring av sekretess använder en mängd olika tekniker för integritetsskydd för att tillåta att värde extraheras från data samtidigt som efterlevnadskraven uppfylls.

Trend 4: Molnbaserade plattformar

Molnbaserade plattformar är teknologier som låter dig bygga nya applikationsarkitekturer som är motståndskraftiga, elastiska och rörliga – så att du kan reagera på snabba digitala förändringar.

Molnbaserade plattformar förbättrar den traditionella lift-and-shift-metoden till molnet, som misslyckas med att dra nytta av molnets fördelar och lägger till komplexitet i underhållet.

Vill du lära dig mer om data och business intelligence?

Ta del av våra guider & e-böcker här

Mest populära

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

  • Beräkna dygnsvila i realtid

    Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.