Tillbaka till huvudmeny

Visma vald som strategisk sparringpartner för optimerad dataplattform

Den norska statlig tillsynsmyndigheten Petroleumstilsynet ville investera i en ny dataplattform för att göra data från deras IT-system tillgängliga för analys. Visma blev deras strategiska sparringpartner i syfte att optimera deras dataplattform.

Visma hjälpte till att optimera dataplattform
Visma vald som strategisk sparringpartner för optimerad dataplattform.

Det norska statlig tillsynsmyndigheten Petroleumstilsynet ville investera i en ny dataplattform för att göra data från deras IT-system tillgängliga för analys. Deras mål var att arbeta mer effektivt, med ökad tillgång till information och med bättre beslutsunderlag. Efter införskaffande av ny mjukvara och med flera integrationer att utveckla sökte de upp Terje Knappen från Visma som strategisk sparringpartner.

Dataplattform – en del av digitaliseringsprogrammet

Petroleumstilsynet Norge är ett statligt tillsyns- och förvaltningsorgan med statligt ansvar för säkerhet, arbetsmiljö, krisberedskap och säkerhet i petroleumverksamheten.

För ett par år sedan beslutades att genomföra ett digitaliseringsprogram med syfte att effektivisera arbetsprocesser med hjälp av analys och datastöd. En av de största utmaningarna för digitaliseringsprogrammet var de många gamla systemen som låste in data i silor. Dessa system gjorde det svårt att komma åt tillgängliga data.

När man arbetar med analysprocesser är fallet ofta att det finns manuella rutiner för att samla in och sammanfoga data genom gamla system eller genom att använda excel. Detta kan leda till upprepat arbete och skapar en benäget att göra misstag. Slutresultatet är ofta inte spårbart, och många slutar med flera ”versioner” av vad som ska vara samma siffror. Syftet med att effektivisera en analytisk process är att förenkla och automatisera de manuella rutinerna och bygga en standardiserad gemensam definition av ”sanning” för alla rapporterings- och analysbehov.

Terje Knappen, Visma Advisory

För att kunna samla in dataströmmar och möjliggöra utnyttjandet av data från de tidigare systemen var det nödvändigt att bygga en dataplattform. Lösningen blev att samla in data från de olika systemen och göra informationen tillgänglig för organisationen i en modern dataplattform byggd i TimeXtender med Power BI för visualisering.

Rådgivning kring Data warehouse

Utvecklingsteamet på Petroleumstilsynet Norge består av endast ett fåtal personer, och det var önskvärt att stärka medarbetarnas kompetens genom ett lärande förhållningssätt. Samtidigt ville de ha hjälp med att få igång processen, och med att säkerställa att lösningen följde best practices och hade ett långsiktigt perspektiv.

Petroleumsmyndigheten valde därför att anlita en av Vismas expert på datalager, Terje Knappen. I det här fallet var ett flexibelt avtal det rätta valet och de fick hjälp och råd vid behov.

Partnerskapet började med en workshop i best practices för att bygga datalager och utbildning i lösningen från TimeXtender. Från denna punkt kunde IT-chefen och samordnaren Kolbjørn Reppen arbeta självständigt tillsammans med sin kollega Osmund Grov som är arkitekt och projektledare, båda två på Petroleumstilsyne. Under arbetet med detta projekt skulle de samla utmaningar och frågor till nästa möte med sin strategiska sparringpartner Terje Knappen.

Denna leveransmodell är helt optimal för ett litet team som vårt. Där vi gör mycket på egen hand, men har möjlighet att ta in spetskompetens i specifika fall. Det här har fungerat väldigt bra i den här typen av uppbyggnadsfas som vi har gått igenom.

Kolbjørn Reppen, IT-chef på Petroleumssäkerhetsmyndigheten Norge

Letar du efter en strategisk sparringpartner?

Visma bWise erbjuder konsulttjänster inom flera områden, bland annat inom Data management, Visualisering & analys och Budget & prognos.

Behöver ni en strategisk sparringpartner? Hör av dig så hittar vi rätt partner för dig och ditt företag.

Kontakta oss redan idag!

Mest populära