En flexibel, kraftfull och intuitiv plattform för verksamhetsstyrning

Med BizView kan ni skippa ostrukturerade processer och krångliga spreadsheets.
Ge din organisation effektivare och bättre planering, rapportering och analys.

Planering & Prognos

Många företag förlitar sig på verktyg som inte är anpassade för samarbete. Gå från bortkopplade spreadsheets till en modern och integrerad lösning.

Rapportering & Analys

 Gör viktig information lättillgänglig för beslutstagare på alla nivåer. Ge din organisation makten att analysera viktig affärsdata, förmågan att förstå trender och att ta bättre beslut.

Analytics

En kraftfull, men samtidigt prisvärd, interaktiv analys och ad hoc-rapportering i din organisation. Du kan analysera data från alla dimensioner och på så sätt transformera ditt företag till en datadriven organisation.

Våra lösningar inom budget & prognos

Vilket budgetverktyg använder din organisation?

Trots teknikutvecklingen använder många fortfarande Excel som ett verktyg för budgetering och planering. Det har varit rätt i många år och tjänar dess funktion, men många företag tycker att de lägger för mycket tid på att hantera alla filer som kommer in till finansavdelningen, och att det ofta ger oönskade konsekvenser som sämre kontroll och effektivitet och hög risk för att något går fel.

Vissa organisationer har ett budgetverktyg, antingen fristående, eller som en modul i affärssystemet som är svårt att använda och / eller inte uppfyller behoven i sin egen process, analys eller användarvänlighet. Antingen är de för omfattande och komplexa, eller så ger de inte tillräcklig funktionalitet. Ofta förlitar man sig på individer, internt eller externt, för att få tillgång till rapporterna och göra ändringar.

På Visma bWise har vi expertis inom området och fokuserar på moderna lätta verktyg för att stödja budgeterings- och planeringsprocessen.


Kan processen effektiviseras?

Vi förstår att varje kund är unik, men strävar efter att förenkla annars svåra arbetsprocesser och använder standardverktyg där det är vettigt. Vi analyserar komplexiteten och arbetsmetoderna tillsammans, och på detta sätt finner vi var vinst kan utvinnas.

Ett modernt budgeterings- och planeringsverktyg stöder dig i processen och hjälper dig att arbeta mer effektivt och säkert. Samtidigt bör det ge flexibilitet och överblick vid ständiga förändringar.

Varför Visma bWise?

Visma bWise har lång erfarenhet av att utveckla och implementera effektiva verktyg för att övervaka företagets KPI: er, budgetar och planering. Vi erbjuder råd om hur du bör sätta upp affärsprocesser, KPI: er och budgetar, samt implementering och integration av systemen med din nuvarande IT-portfölj.

Kostnadsfri demo, frågor eller funderingar?Jonas Häggström

Affärsområdesansvarig Budget & Prognos

0707-60 42 76
jonas.haggstrom@visma.com