Data mangement - hur man får fram värdet i datan

Med den ökade mängden data kommer stora utmaningar och det blir svårare att få rätt struktur och insikter i data. Med rätt och modern data management blir inhämtning, struktur och tillgänglighet av data enkelt och effektivare.

Alla datakällor i en plattform

Med ett komplett datalager-verktyg samlas alla datakällor i en plattform och ger bättre kvalitet och säkerhet. Verksamheten får tillgång till samma information utan missförstånd eller konflikter.

Automatisering utan kod

Med Data Warehouse automation kan tidkrävande rutinuppgifter ersättas med automatiserade processer och skapar ett effektivt och väldokumenterat data warehouse.

Snabbare insikt i data

Med rätt data management är verksamhetens data strukturerad, uppdaterad och tillgänglig. Detta leder till en omdelelbar tillgång av analysdata och värdefulla affärsbeslut görs på korrekta insikter.

Våra verktyg inom data management

Data Warehouse

Ett data warehouse (datalager) är ett centralt datalager där du samlar in all relevant information som företaget har. Vanligtvis innehåller ett datalager sammanställd data från många källsystem och en viktig uppgift är att säkerställa datakvalitet för att ge en tillförlitlig grund för analyser, rapporter och beslut. 

Verksamheter besitter idag en stor mängd data som konstant ökar och med det kommer nya utmaningar som traditionella datalager inte kan hantera. Ett modernt och molnbaserat datalager hanterar snabb tillväxt i data och de ändrade behoven hos användarna samtidigt som det hjälper verksamheter att fokusera på analyser och värdefulla insikter i datan.


Data Warehouse Automation

Att samla in, kombinera och distribuera dataströmmar kräver vanligtvis mycket manuell kodning som är tids- och resurskrävande och kan lätt bli felaktig. Dessutom skapar det personliga beroenden, vilket gör underhåll och vidareutveckling av lösningen svårare.

Data Warehouse Automation innbär att verktyget bygger, underhåller och kör sedan koden i bakgrunden med samma underliggande verktyg och processer som skulle ha använts om man gjort det manuellt. 

  • Effektivare processer med automatiserad rapportering och dokumentation
  • Minimerar repetetiva uppgifter och frigör resurser
  • Projekttider förkortas
  • Ger ett strukturerat, konsistent och väldokumenterat data warehouse
  • Self-service BI och Cloud BI


Kostnadsfri guide: 5 steg till bättre data management

En undersökning utförd av TDWI visar att 48% av de som deltog lägger mer än 60% av sin tid på att hitta och förbereda data för data- och analysprojekt. Det här är mycket tid som kunde ha sparats!

Vad kan företag göra för att minska den här tiden som används på att hitta och förbereda data? Ladda ner den här guiden som ger dig fem specifika steg du kan vidta nu.

Ladda ner guide


13_01_08-vsm1455-a (1).jpg

Varför Visma bWise?

På Visma bWise känner vi till de tekniker och metoder som krävs för en modern och värdefull data management. Vi hjälper våra kunder med master data, datalager och kvalitetssäkringsprocesser, oavsett vilket stadie de befinner sig i.Introduktionskurser i Data Warehouse

Visma bWise anordnar introduktionskurser i moderna metoderoch verktyg för data management. Innehållet presenteras i konsumentmiljö med tillhörande autogenererade affärsdata som är anpassade för avancerade analyser och visualiseringar.

Anmäl dig här

Kostnadsfri demo, frågor eller funderingar?


robin_smith_600x475px.jpg

Robin Smith

Konsultchef

robin.smith@visma.com