Tillbaka till huvudmeny

Viktigt att tänka på vid migrering av stora datamängder till molnet

I denna artikel djupdyker vi i vad Big Data och datamigrering innebär, samt vad som är viktigt att tänka på vid migrering av stora datamängder till molnet.

Migrering av Big Data till molnet

Vad innebär Big Data?

Big Data är en term som implementerades på 90-talet, men som under det senaste decenniet blivit ett allt mer vanligt uttryck. Man kan enkelt beskriva det som stora mängder data som kan samlas in, lagras, bearbetas och analyseras i realtid för att skapa värde.

Många tjänster och verktyg som används idag samlar in stora mängder data om sina användare och deras beteende. Insamlad data används sedan i sin tur för att kunna utveckla tjänsten eller för att säljas vidare till andra aktörer som är intresserade av just deras målgrupp. Genom analys av Big Data får företag insikter som används för verksamhetsstyrning och beslutsfattande.

För att kunna räknas som Big Data behöver det dock vara av tillräckligt signifikant storlek för att krävas stor datorkraft för att kunna lagra och analysera den. Big Data kännetecknas också av stor variation av olika slags datatyper och av den höga hastigheten som krävs vid hanteringen.

Fördelar med migrering av Big Data till molnet

Under de senaste tio åren har det utvecklat bättre hårddiskar med möjlighet att lagra mer data. Däremot har utvecklingen av databaser inte hängt med i samma takt när det kommer till tekniken för hantering av stora mängder data. För hantering av stora datamängder används databaser (VLDB: Very Large Databases), business intelligence och molntjänster.

Datamigrering avser processen med att flytta data från ett system till ett annat i syfte att uppdatera affärsteknik för effektivitet eller säkerhet. I sin enklaste form kan det innebära att en flytt av filer från dator till hårddisk, från en laptop till en server eller när du ska införa ett nytt backupsystem. Men i allmänhet är datamigrering mer storskaligt. Med datamigrering kan dataplattformar uppgraderas, repareras eller sammanslås.

Datamigrering av äldre format till molnet bidrar vanligtvis till högre effektivitet och betydande kostnadsbesparingar och kan ge fördelar som minimering av störningar i den dagliga verksamheten, minskade lagringskostnader samt säkerställning av fullständig dataintegritet.

Viktigt att tänka på vid migrering av stora datamängder

Migrering är nödvändigt för att upprätthålla bra administration och underhåll av data. Men migrering är synonymt med risk och en dataförlust är inte ovanlig. Men med rätt sorts förberedelser, som underhåll och säkerhetskopiering kan man undvika dataförlust.

Dejan Marinkovic, Lead developer på Visma Consulting, berättar vidare om vad som är viktigt att tänka på:

Det är viktigt att utreda vilken migreringslösning som klarar av att migrera stora datamängder på en rimlig tid, och som också ger bäst prestanda och framtidssäkerhet.

Det är även viktigt att ha GDPR i åtanke vid lagring av data som innehåller känsliga personuppgifter. Det kan exempelvis rör sig om särskilt integritetskänsliga uppgifter som kontonummer, eller andra affärskritiska uppgifter som vissa upphandlingar, säkerhetsdata, kritiska tekniska data för patent, osv. Man kan då lagra uppgifterna lokalt istället för i molnet. I vissa fall kan det räcka att molnlösningen ligger inom en viss region fysiskt.

Vill du ha hjälp med migrering till molnet? Läs mer om molntjänster och kontakta oss vid behov av migrering.

Molntjänster

Mest populära