Molntjänster

När nya lösningar etableras på molnbaserade plattformar erbjuder Visma Consulting att ta det totala ansvaret för utveckling, underhåll och drift av systemen genom ett avtal för drift av molnlösningar.

Totalt ansvar för driften av dina molntjänster


Genom flera nya utvecklings- och moderniseringsprojekt har Visma Consulting guidat kunderna i övergången från traditionell applikationsarkitektur till lösningar som använder molnbaserade tjänster.

När nya lösningar etableras på molnbaserade plattformar erbjuder Visma Consulting att ta det totala ansvaret för utveckling, underhåll och drift av systemen genom ett avtal för drift av molnlösningar , Managed Cloud .

När vi ingår ett avtal kommer Visma Consulting att vara leverantör av alla molntjänster som används i lösningen och kunden behöver bara behandla oss som en enda kontaktpunkt.sky-500.png

approval.jpg

Avtalen kan innehålla en eller flera standardiserade molntjänster (SaaS-tjänster), skräddarsydda portaler och professionella system och alla nödvändiga licenser, certifikat och miljöer för att driva och underhålla systemen.

Som totalleverantör tar Visma ansvar för kapacitetsutnyttjande, svarstider, driftskrav och hantering av incidenter. Dessutom erbjuds kostnadseffektiva leveranser och produktionsinställningar kan göras direkt av kunden om så önskas.

All användning av molntjänster kan uppfylla kraven för placering av utrustning inom EES och andra krav för användning av molntjänster för offentliga webbportaler och professionella system. 

Molnplattformar

google-cloud.png

azure.png

aws-cloud.png

Säkra din data i molnet

Data är ett fysiskt objekt som finns och finns på en eller flera platser vid specifika tider. I Microsoft Azure kan data lagras på flera olika platser. Visma Consulting rekommenderar att du lagrar all personlig och företagsinformation i Dublin och Amsterdam av följande skäl:

  • Uppgifterna ligger inom EES och följer norsk och europeisk lagstiftning både när det gäller sekretess och säkerhet.
  • Datacenterna har god kapacitet inbördes och tjänster speglas naturligtvis mellan dem.

Flera spelare lagrar känsliga personuppgifter och affärskritiska data i Microsoft Azure. Offentliga myndigheter i Norge får goda råd från datainspektionen när de väljer datalagring. Vismas rådgivare har god kompetens och erfarenhet av att välja en lagringsstrategi. Både när det gäller klassificering av data för det enskilda företaget och allmänna råd relaterade till datalagring i molnet eller hos traditionella operatörsleverantörer.

Att lagra data i Microsoft Azure eller hos en traditionell operatörsleverantör är ett val mellan var den fysiska informationen ska placeras. I processen att välja Microsoft Azure eller traditionella operationer är det viktigt att överväga mekanismerna kring data. Vilka säkerhetsmekanismer kan applikationen implementera kring data och hur är rutinerna för driftstekniker relaterade till data. Myndigheternas rätt till tillgång till data är också något som måste beaktas vid valet av om man vill använda Azure eller inte. Det är viktigt att komma ihåg att även öppna offentliga data måste skyddas så att en tredje part inte kan använda systemet för att sprida sitt meddelande och data.delivery.jpg

development.jpg

Hybrid - den nya normen

Inte allt är lämpligt för drift i offentligt moln som Microsoft Azure är. Det kan vara äldre system, offentliga arkiv eller speciella lösningar och data. Oavsett om det är en önskan att behålla data på traditionella servrar, eller om hårdvara redan har förvärvats, kan molnet fortfarande vara lösningen. 

För de flesta handlar det inte om att ha allt i molnet eller ingenting, utan en mix. Hybridlösningar är de vanligaste där Microsoft Azure används för att skala upp belastningen, koppla bort vissa delar av lösningarna eller bara utöka befintlig kapacitet. Detta kan göras på många sätt, från att utöka det dedikerade fibernätverket till ett Microsoft Azure-datacenter eller att iscensätta och publicera data via portaler i molnet.

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du har några frågor eller funderingar så kontaktar vi dig!Om du vill kontakta oss direkt:
 Niklas Brännström
E-post: niklas.brannstrom@visma.com
Telefon: 0736- 33 22 52