Optimera ert dataskydd och spara tid

Med tjänsten Privacy as a Service får du den optimala kombinationen av verktyg, kompetens och metod för ett framgångsrikt resultat. Med hjälp av våra jurister inom GDPR och diplomerade dataskyddsombud får du stöttning och projektledning i hela arbetet.

Vi tar hand om ert dataskyddsarbete

Vi har hjälpt över 1 500 organisationer att effektivisera sitt dataskyddsarbete. En sak har de gemensamt: Arbetet blir effektivt när verktyg, kompetens och rätt metod finns på plats. Med tjänsten Privacy as a Service får du den optimala kombinationen av verktyg, kompetens och metod för ett framgångsrikt resultat. Med hjälp av våra jurister inom GDPR och diplomerade dataskyddsombud får du stöttning och projektledning i hela arbetet.

Hos oss får du en personlig rådgivare, åtkomst till alla våra verktyg med rådgivning och en anpassad projektplan med rekommenderade aktiviteter. För en fast månadskostnad får ni bland annat:

  • granskning av hur din verksamhet följer GDPR
  • alla verktyg från Visma Draftit Dataskydd
  • rådgivning med dataskyddsombud
  • projektplan med årshjul och rekommenderade aktiviteter
  • juridisk frågeservice med svar inom 72 timmar.

 

dataskydd-screenshot-expert.png

Systematiskt dataskyddsarbete – på dina villkor

För ett effektivt och långsiktigt arbete rekommenderar vi tjänsten Privacy as a Service som kombinerar verktyg och rådgivning enligt vår metod för ett systematiskt dataskyddsarbete (SDA). Det är en kontinuerlig process utvecklad av Draftit som består av fyra centrala och återkommande aktiviteter:

  • granska efterlevnad av GDPR
  • gör en riskanalys baserat på granskningen
  • utför åtgärder som minskar riskerna
  • kontrollera och justera åtgärder för önskad effekt.

Tjänsten ger dig tillgång till alla våra verktyg med stöd från våra erfarna dataskyddsombud. Priset påverkas av din verksamhets storlek och funktion.

Ladda ner ett faktablad

besok-linde-ab-transparent.png

 

"Vi valde Visma Draftit för att strukturerar upp vårt GDPR arbete. Privacy as a service är jättebra, det ger oss förståelse för hela GDPR-arbetet."

Åsa Jönsson-Carlsson, VD på Besök Linde AB

Din personliga tränare i GDPR

 

Som kund hos oss har du tillgång till vår samlade kunskap inom dataskyddsområdet. Du väljer själv var arbetet börjar. Vi hjälper dig gärna att ta ett helhetsgrepp om arbetet för dataskydd, men kan också stötta dig i enskilda moment. Se Visma Draftit som din personliga tränare i GDPR – vi tar fram en plan, ger dig rätt verktyg och hjälper dig att använda dem effektivt – och stöttar dig genom hela processen.

Nyhetsbrev

Vilka områden är du intresserad av?

Kontakta oss för ett rådgivande samtal

Artiklar från bloggen

Ny GDPR-överenskommelse

Ny överenskommelse mellan EU och USA på gång

I slutet av mars i år träffade EU och USA en principöverenskommelse om att skapa ett nytt ramverk, the Trans-Atlantic Data Privacy Framework, till skydd för personuppgifter vid överföring till USA.