Optimera ert dataskydd och spara tid

Med tjänsten Privacy as a Service får du den optimala kombinationen av verktyg, kompetens och metod för ett framgångsrikt resultat. Ni kan fokusera på kärnverksamheten samtidigt som vi hjälper er att följa GDPR.

Vi tar hand om ert dataskyddsarbete

Vi har hjälpt över 1 500 organisationer att effektivisera sitt dataskyddsarbete. En sak har de gemensamt: Arbetet blir effektivt när verktyg, kompetens och rätt metod finns på plats. Vi ger er den optimala kombinationen av verktyg, kompetens och metod för ett framgångsrikt resultat. Ni kan fokusera på kärnverksamheten samtidigt som vi hjälper er att följa dataskyddsförordningen. 


Hos oss får du en personlig rådgivare, åtkomst till alla våra verktyg med rådgivning och en anpassad projektplan med rekommenderade aktiviteter. För en fast månadskostnad får ni bland annat:

  • granskning av hur din verksamhet följer GDPR
  • alla verktyg från Draftit Dataskydd
  • rådgivning med dataskyddsombud
  • projektplan med årshjul och rekommenderade aktiviteter
  • juridisk frågeservice med svar inom 72 timmar.

 

dataskydd-screenshot-expert.png

Systematiskt dataskyddsarbete – på dina villkor

För ett effektivt och långsiktigt arbete rekommenderar vi tjänsten Privacy as a Service som kombinerar verktyg och rådgivning enligt vår metod för ett systematiskt dataskyddsarbete (SDA). Det är en kontinuerlig process utvecklad av Draftit som består av fyra centrala och återkommande aktiviteter:

  • granska efterlevnad av GDPR
  • gör en riskanalys baserat på granskningen
  • utför åtgärder som minskar riskerna
  • kontrollera och justera åtgärder för önskad effekt.

Tjänsten ger dig tillgång till alla våra verktyg med stöd från våra erfarna dataskyddsombud. Priset påverkas av din verksamhets storlek och funktion.

Ladda ner ett faktablad

Din personliga tränare i GDPR

 

Som kund hos oss har du tillgång till vår samlade kunskap inom dataskyddsområdet. Du väljer själv var arbetet börjar. Vi hjälper dig gärna att ta ett helhetsgrepp om arbetet för dataskydd, men kan också stötta dig i enskilda moment. Se Draftit som din personliga tränare i GDPR – vi tar fram en plan, ger dig rätt verktyg och hjälper dig att använda dem effektivt – och stöttar dig genom hela processen.

Nyhetsbrev

Vilka områden är du intresserad av?

Gavlegardarna-logo.png"Privacy Expert ger oss kontinuerlig uppdatering på nyheter inom området, men även lättåtkomlig text för att i handboken snabbt få svar på eventuella frågor."

Ola Jonsson, kvalitets- och dataskyddsansvarig på Gavlegårdarna om Privacy Expert

Kontakta oss för ett rådgivande samtal

Artiklar från bloggen

Håll er registerförteckning uppdaterad

De flesta organisationer behöver en registerförteckning över alla personuppgiftsbehandlingar. Att säkerställa ett gott dataskydd kräver att registerförteckningen ses över kontinuerligt.

Läs mer
Kvinna ser över avtal

Tredjelandsöverföring med nya standardavtalsklausuler

EU-kommissionen har fattat beslut om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredjeland. En personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde får använda klausulerna för att genom avtal säkerställa lämpliga skyddsåtgärder i samband med tredjelandsöverföring.

Läs mer