Så arbetar vi med informationssäkerhet

Visma Draftit arbetar för att hålla hög nivå på dataskydd och att uppfylla kraven i Dataskyddslagstiftningen (GDPR) för den data våra kunder anförtror oss. Detta görs genom löpande strategiskt och operativt förbättringsarbete av rutiner, interna styrdokument, medvetenhet, säkerhetskontroller av vår utvecklade mjukvara och våra driftmiljöer. 


I våra produkter kör vi

  • Säkerhetsgenomlysning 
  • Automatisk analys av vår kod
  • Automatisk analys av tredjepartskod vi använder
  • Automatisk säkerhetstestning av våra tjänster
  • Årligt manuellt säkerhetstest
  • Automatisk skanning av cyber-hot


I utvecklingsarbetet för våra applikationer lutar vi oss emot säkerhetsmässig branschstandard definierad av OWASP.

Visma Draftit arbetar kontinuerligt med moderbolaget Visma och är med i “Visma Application Security Program” (VASP) ett definierat förhållningssätt till att säkra mjukvaruprodukter och tjänster inom Visma, ge en omfattande uppsättning av standardiserade tjänster och lösningar som kräver policies och riktlinjer för ett säkert och framgångsrikt mjukvarubolag.  

VASP hjälper våra utvecklingsteam att ta de bästa säkerhetsbesluten för att säkerställa hög säkerhet och tillgänglighet för våra kunder.