Vad har ni för utmaningar med GDPR?

Vi vill att alla verksamheter ska arbeta med dataskyddsfrågor på ett enkelt sätt samtidigt som ni följer lagen - det kallar vi för regelsmart! 

Utmaningar som vi kan hjälpa till med: 

 • Avsaknad av rutiner och en helhetsbild av ert dataskyddsarbete
 • Avsaknad av grundläggande utbildning i GDPR
 • Lagbrott i ert dataskyddsarbete
 • Komplicerade processer för utvärdering, konsekvensbedömning, registerförteckning och incidenthantering. 

Privacy as a Service - för ett effektivt och långsiktigt dataskyddsarbete

Vår rekommendation är tjänsten Privacy as a Service, som kombinerar verktyg, kompetens och rådgivning enligt vår metod Systematiskt Dataskyddsarbete (SDA). Detta är en kontinuerlig process utvecklad av oss på Visma Draftit som består av fyra centrala delar:

 • Nulägesanalys av ert GDPR-arbete
 • Identifiering av riskområden
 • Åtgärdsförslag och rekommendationer av DSO-certifierad projektledare
 • Kontinuerlig uppföljning

Läs mer om Privacy as a Service

Visma-Draftit-Systematiskt-dataskyddsarbete-process-grå.svg

Varje produkt är specialiserad på en specifik del av ert dataskyddsarbete

ikon med uppslagen bok

Privacy
Expert

Tolka och förstå dataskyddsförordningen (GDPR) med Privacy Expert – för en korrekt hantering av frågor om dataskydd och personuppgifter.

Läs mer om Privacy Expert

ikon med dator som visar statistik och ett kugghjul

Privacy
Records

Skapa och underhåll er registerförteckning på bästa sätt! Med Privacy Records lever ni upp till kravet i artikel 30 i GDPR och får praktiskt stöd längs vägen.

Läs mer om Privacy Records

ikon med dator som visar statistik och ett kugghjul

Privacy
Evaluation

Ett verktyg för att granska ert dataskydd så att ni kan visa att er organisation sätter värde på personlig integritet. Undvik sanktionsavgifter med vår beprövade metod!

Läs mer om Privacy Evaluation

ikon med dator som visar statistik och ett kugghjul

Privacy
DPIA

Enligt artikel 35 i GDPR måste ni utföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd. Privacy DPIA hjälper er med både analys och åtgärdsplan.

Läs mer om Privacy DPIA

 

ikon med dator som visar statistik och ett kugghjul

Privacy
Incident

Personuppgiftsincidenter kräver intern utredning och ibland en anmälan till IMY. Med Privacy Incident går utredningen snabbt med korrekt dokumentation.

Läs mer om Privacy Incident

ikon med gubbe och pusselbit

E-learning om
dataskydd

Stärk förståelsen för hantering av personuppgifter med våra digitala kurser om dataskydd och informationssäkerhet. Vi erbjuder ett antal kurser - för specialister, chefer och medarbetarna. 

Läs mer om E-learning

Kamerabevakning-shape-faktablad.svg

Din guide till kamerabevakning

I detta faktablad får du svar på frågor som:

 • Vilken rättslig grund gäller vid kamerabevakning?
 • Vad gäller vid bevakning där allmänheten har tillträde?
 • Gäller upplysningskrav för den som kamerabevakar?

Ladda ner faktabladet

Checklista-gdpr-shape-faktablad.svg

Checklista för GDPR

Med vår checklista för GDPR får ni stöd i ert arbete med internkontroller av ert dataskyddsarbete. Checklistan ringar in viktiga områden som ni löpande behöver granska för att säkerställa att dataskyddsarbetet fungerar på lång sikt. 

Ladda ner faktabladet

Boka demo

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.