Kollegor diskuterar och arbetar tillsammans framför datorn

Uppdatera er registerförteckning

Det behöver inte vara svårt att ta fram en registerförteckning, utmaningen ligger i att hålla den uppdaterad över tid. Med vår lösning får du praktiskt stöd längs vägen och en påminnelse när det är dags att se över en behandling.

Screenshot av verktyget Privacy Records

Skapa en registerförteckning som håller över tid

Idag har de flesta organisationer redan en registerförteckning över alla personuppgifter de behandlar, men många lösningar kan vara riskfyllda och tidskrävande. Det är viktigt att förteckningen uppdateras över tid, vilket blir enklare med en digital lösning. Om du inte har en registerförteckning på plats idag kan du vara lugn, att ta fram en behöver inte vara komplicerat! Med vår lösning lever ni upp till kravet i artikel 30 i GDPR om att ha en registerförteckning på plats. Dessutom är det enkelt att på begäran visa upp ert register för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Är osäker på vad som gäller för din organisation? Då är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi er att hitta den bästa lösningen för er!

Smidig inloggning med SSO

Visma Draftit erbjuder SSO (Single Sign On) för alla produkter. Vi använder oss av Vismas gemensamma inloggningslösning Visma Connect för SSO, en säker och verifierad lösning.

Vad ska en registerförteckning innehålla?

Hur Privacy Records hjälper dig

Verktyget tar er igenom processen steg för steg för varje behandling ni utför. Längs med vägen ställer systemet relevanta frågor om bland annat syfte, gallringstid, överföringar, samtycke och särskilda kategorier av personuppgifter. 


Med hjälp av översikten kan du identifiera risknivåer och kontrollera status på de olika uppgifterna. Så länge du besvarar alla frågor kan du vara säker på att få med allt! Du kan också aktivera påminnelser som säger till när det är dags att se över en registrerad behandling.


Verktyget hjälper dig att hålla koll över tid så att din registerförteckning är uppdaterad på ett snabbt och effektivt sätt. Det är ett tryggt och säkert sätt att hantera personuppgifter, nu och för framtiden!

64_research-purple.svg

Enkelt att komma igång!

När du köper Privacy Records ingår alltid ett uppstartsprojekt för att ni ska komma igång snabbt och enkelt med verktyget. Ni går tillsammans med en av våra projektledare igenom er nuvarande status, lär er hur verktyget fungerar och vi ser till att ni har den kunskap ni behöver för att kunna arbeta vidare på egen hand.

Några av våra mest omtyckta funktioner

64_data_import-purple.svg

Importera direkt från Excel

Har ni redan påbörjat en registerförteckning i Excel? Importera enkelt all er data från Excel direkt till Privacy Records för att samla all information på ett ställe.

64_customer_reports2-purple.svg

Få en tydlig översikt

Märk upp registrerade behandlingar som klara eller pågående, och använd kommentarsfunktionen för att kommunicera med kollegor när det saknas information. Med statusmarkeringar är det enkelt att flagga risker inför nästa uppföljning eller en kommande konsekvensbedömning.

64_clock4-purple.svg

Spara tid med påminnelser

Aktiviteter och påminnelser kan skapas för de flesta stegen i processen, exempelvis för gallring eller för översyn av registreringar.

64_file_configuration-purple.svg

Skapa rapporter med några få klick

Ladda ner rapporter med sammanställningar eller analyser – en riktigt bra funktion, särskilt om Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ber om att få ta del av er dokumentation.

Gavlegardarna-logo.png"Privacy Records är ett bra stöd i vardagen, där vi även kan koppla ihop en DPIA om behov finns."

Ola Jonsson, kvalitets- och dataskyddsansvarig på Gavlegårdarna om Privacy Records

burlovs-kommun.png"Vi har styrt upp och strukturerat vårt gdpr-arbete, ser till att vi följer lagar och regler samt har fått en tydlig dokumentation över våra personuppgiftsbehandlingar."

Christoffer Hällefors - Dataskyddsombud, Burlövs kommun

 

Kontakta oss för ett rådgivande samtal

För ett effektivt dataskydd - idag och imorgon

Idag insamlas och hanteras stora mängder av data som sätter den personliga integriteten på spel. GDPR ställer vissa krav på organisationer som behandlar personuppgifter, inte minst när det kommer till att visa att man har kontroll på sina behandlingar av personuppgifter, systemleverantörer och dataflöden. En viktig del i detta är att löpande granska och utvärdera ert arbete. Med Visma Draftits produkter inom dataskydd säkerställer din organisation ett effektivt arbete med GDPR och att ni lever upp till dataskyddsförordningens krav.

 

Läs gärna mer om hur du kan förstå och tolka GDPR!