Möt experterna som kvalitetssäkrar våra verktyg

Våra experter inom HR och lön

Jonas_Stenmo.png

Jonas Stenmo

Jonas Stenmo är arbetsrättsjurist med lång erfarenhet av praktisk tillämpning, allt från HR-juridiken i vardagen till processer i Arbetsdomstolen. Idag arbetar Jonas som chefsjurist vid Almega. Han har dessförinnan arbetat som arbetsrättsjurist och förhandlare vid såväl Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation, BAO, som bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel och Tjänsteföretagen.

Christina RosengrenChristina Rosengren

Christina Rosengren är egenföretagare och konsult med olika uppdrag inom lön, bland annat som expertstöd i Lön Expert. Med över 30 års erfarenhet har Christina bland annat arbetat med olika avtal inom AB i LISA för Stockholms Stad, som konsult mot privat sektor både med och utan kollektivavtal samt hos Visma Enterprise som utbildare och applikationskonsult i Agda PS.

Jimmy_Andersson.png

Jimmy Andersson

Jimmy Andersson är både gruppchef för verksamhetsnära HR och förhandlingschef vid Pensionsmyndigheten. Han har det övergripande ansvaret för att organisationen följer och tillämpar de arbetsrättsliga lagarna och kollektivavtalen samt företräder myndigheten i förhandlingssammanhang.


Jimmy har över tio års praktisk erfarenhet från olika roller med ansvar för lag- och kollektivavtalsfrågor. Han har huvudsakligen arbetat för kommunal sektor, men också med arbetsrättsliga frågor på den fackliga sidan. Likaså är han en uppskattad föreläsare inom lönebildnings- och arbetsrättsområdet.

Martin_Stenmo.pngMartin Stenmo

Martin Stenmo är förhandlingschef på Telia med över 20 000 medarbetare och leder avdelningen som hanterar arbetsrätt, arbetsmiljö och rehabilitering inom den svenska verksamheten.

Martin har över tio års praktisk erfarenhet av arbetsrätt samt vanliga frågor och processer inom HR. Tidigare har han arbetat som förhandlingschef och tillförordnad HR-chef på Nobina som är Nordens största operatör av kollektivtrafik med över 10 000 medarbetare. Han har också arbetat som arbetsrättsjurist på Almega som är Sveriges största arbetsgivarorganisation och hanterar över 140 olika kollektivavtal med samtliga arbetar- och tjänstemannaförbund på svensk arbetsmarknad som motparter.

Veronica_Molander.pngVeronica Molander

Veronica Molander är arbetsrättsjurist med mer än 15 års praktisk erfarenhet från arbetsrätt och förhandlingar och har på olika sätt arbetat med att utveckla HR- och arbetsgivarfrågorna i organisationer. Hon är en van föreläsare och har mångårig erfarenhet kring utbildning i praktisk arbetsrätt för chefer.


Längst erfarenhet har hon inom kommun- och regionsektorn där hennes senaste anställning var som förhandlingschef på Regionen i Värmland. Nu är hon konsult inom området och stöttar arbetsgivare i alla branscher och sektorer.

Ann-Katrin_Vestberg.pngAnn-Katrin Vestberg

Ann-Katrin har arbetat inom det löneadministrativa området sedan 1982. Hon har sedan dess arbetat praktiskt med löneadministration och arbetar idag även som konsult samt som lärare inom ämnet. Ann-Katrin har också arbetat med att utveckla program för både Lön och Reseräkningar. Utöver hennes erfarenheter inom löneområdet var hennes roll att arbeta med design och att tillföra användarvänligheten i produkterna.

Georg_Frick.pngGeorg Frick

Georg Frick är arbetsgivarkonsult, författare, personalvetare och specialist på praktisk arbetsrätt och individuell lönesättning. Med många års erfarenhet som förhandlare och rådgivare är han också verksam som författare och har skrivit över 20 böcker inom arbetsrätt, arbetsmiljö och lönesättning. Idag driver Georg två företag, där han bland annat hjälper arbetsgivare med rådgivning, utredning och utbildning på konsultbasis.

Oscar_Wall.png

Oscar Wall

Oscar Wall är konsult och förhandlare med 10 års praktisk erfarenhet från arbetsrätt och förhandlingar. Han arbetar huvudsakligen med avtalsfrågor, arbetsrättsliga frågor, lönebildning och personalutveckling samt med att utveckla HR- och arbetsgivarfrågorna i organisationer. Han har mångårig erfarenhet kring utbildning i arbetsrätt och lönebildning för både chefer och medarbetare.

Oscar är utbildad på Umeå Universitet och har sin bakgrund som ombudsman på Unionen. Idag är han verksam som förhandlare på Region Värmland.

 

Våra experter inom Dataskydd

Kian_Rozi.png

Kian Rozi

Kian Rozi är en multidisciplinär integritetsskyddsexpert som är väl bevandrad inom informationssäkerhet. Han har erfarenhet från försvarsindustri, hälso- och sjukvård samt bank och finans. Kian har tidigare tjänstgjort som Privacy Officer inom bank och som Chief Information Security Officer för Sveriges ledande företagshälsa, Previa.

Idag är Kian verksam genom det egna bolaget Securacy och som styrelseledamot i Forum för Dataskydd.

Mattias_Gotthold.png

Mattias Gotthold

Mattias är jurist med gedigen erfarenhet av dataskydd/GDPR. Han arbetar med såväl SME-bolag och stora bolag inom den privata sektorn som myndigheter och kommuner i offentlig sektor. Han är också van att hålla föredrag och seminarier samt har anlitats som talare vid konferenser. Han har tidigare arbetat på bland annat en affärsjuridisk advokatbyrå och vid statliga myndigheter.

Idag är han vice-ordförande för Forum för Dataskydd, dataskyddsombud för Luleå kommun samt senior juridisk rådgivare vid Data Law Center.

Christina_Hansson.png

Christina Hansson

Christina Hansson arbetar med juridik i sitt eget företag Livstråden Utbildningskonsult där hon är verksam bland annat som föreläsare, skribent och producent av juridiska kurs- och arbetsmaterial med mera för advokatbyråer, kommuner och företag. Hon föreläser bland annat om EU:s dataskyddsförordning, EU-domstolen, NIS-regleringen och säkerhetsskyddslagstiftningen. Hon arbetar även med Sveriges Rikes Lag (lagboken) när det gäller EU-rättslig lagstiftning. Christina har över 25 års erfarenhet av att förmedla EU-rätt och dess påverkan på svensk rätt inom olika rättsområden och är väl insatt i både svensk och EU-rättslig lagstiftningsprocess och rättstillämpning.

Våra experter inom skola och förskola

Viola_Bostrom.pngViola Boström

Viola Boström är juris dr och universitetslektor med familjerätt, avtalsrätt och skadeståndsrätt som specialitet. Viola har tjugo års erfarenhet från undervisning, forskning och konsultation. Hon är redaktör för boken Skoljuridik, och har skrivit flera av bokens kapitel.

Staffan_Ingmanson.pngStaffan Ingmanson

Staffan Ingmanson är juris dr och universitetslektor med arbetsrätt och europeisk integrationsrätt som specialitet. Han undervisar i juridik på det statliga rektorsprogrammet vid Umeå universitet. Staffan har tjugo års erfarenhet från undervisning, forskning och konsultation i frågor som rör arbetsrätt, arbetsmiljö och diskriminering.

Nina_Nilsson.pngNina Nilsson

Nina Nilsson har en jur.kand. med förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess samt skadeståndsrätt som specialitet. Hon undervisar i juridik på det statliga rektorsprogrammet vid Umeå universitet. Nina har arbetat som jurist i närmare 20 år och har varit anställd vid både förvaltningsdomstol och statlig myndighet men har sedan 2007 arbetat vid universitetet och undervisat på heltid.

Våra experter inom social omsorg

Maria_Palhammar.pngMaria Pålhammar

Maria Pålhammar har praktisk erfarenhet från LSS sedan 1994. Som längst har hon jobbat som biståndshandläggare, främst gällande LSS, samt som enhetschef inom både kommunala och privata verksamheter. Idag är Maria konsult inom LSS-området och jobbar mycket med rådgivning, ärendehandledning, föreläsningar och som inhyrd LSS-handläggare i olika kommuner.

Christer_Hjert.pngChrister Hjert

Christer Hjert är en av landets mest erfarna jurister och konsult inom området kommunal verksamhetsjuridik, organisation och verksamhetsutveckling. Christer har även varit biträdande kommundirektör i Norrtälje kommun och vice VD i kommunens koncernmoderbolag. Han håller även utbildningar inom allmän förvaltningsrätt och skriver lagkommentarer.

Erica_Johansson.pngErica Johansson

Erica Johansson har 17 års erfarenhet av arbete med barn- och unga, som utredande socialsekreterare med utredningar både enligt SoL och LVU. Erica har arbetat både med utredning och med verkställighet av beslut av insatser/åtgärder samt uppföljning av dessa. Erica har stor erfarenhet av förhandlingar i både förvaltnings- och kammarrätt.


Sedan hösten 2016 arbetar Erica som kurator i sjukvården, främst med samtal med vuxna patienter som har autism; nivå 1. Förutom samtal arbetar Erica även med samarbete med myndigheter och vuxenpsykiatrin, gör utredningar avseende god man samt råd och stöd enligt LSS, håller i gruppverksamhet för psykoedukation för patienter med autism och deras anhöriga, samt ger patienter samhälls-, ekonomisk- och juridisk information.

Prenumerera på våra nyhetsbrev