Möt experterna som kvalitetssäkrar våra verktyg

Våra experter inom HR och lön

Jonas_Stenmo.png

Jonas Stenmo

Jonas Stenmo är arbetsrättsjurist med lång erfarenhet av praktisk tillämpning, allt från HR-juridiken i vardagen till processer i Arbetsdomstolen. Idag arbetar Jonas som chefsjurist vid Almega. Han har dessförinnan arbetat som arbetsrättsjurist och förhandlare vid såväl Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation, BAO, som bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel och Tjänsteföretagen.

Christina RosengrenChristina Rosengren

Christina Rosengren är egenföretagare och konsult med olika uppdrag inom lön, bland annat som expertstöd i Lön Expert. Med över 30 års erfarenhet har Christina bland annat arbetat med olika avtal inom AB i LISA för Stockholms Stad, som konsult mot privat sektor både med och utan kollektivavtal samt hos Visma Enterprise som utbildare och applikationskonsult i Agda PS.

Eva_Gluckman.png

Eva Glückman

Eva Glückman är arbetsrättsjurist med erfarenhet från såväl offentlig som privat sektor. Eva är idag förhandlingschef på Trä- och Möbelföretagen (TMF) samt Grafiska Företagen (GFF). Tidigare har Eva arbetat som chefsjurist hos TransportGruppen och som arbetsrättsjurist på Landstingsförbundet och KFS (Kommunala Företagens Samorganisation). Eva har arbetat med såväl centrala kollektivavtalsförhandlingar som arbetsrättsliga processer i Arbetsdomstolen och tingsrätter.

Jimmy_Andersson.png

Jimmy Andersson

Jimmy Andersson är både gruppchef för verksamhetsnära HR och förhandlingschef vid Pensionsmyndigheten. Han har det övergripande ansvaret för att organisationen följer och tillämpar de arbetsrättsliga lagarna och kollektivavtalen samt företräder myndigheten i förhandlingssammanhang.


Jimmy har över tio års praktisk erfarenhet från olika roller med ansvar för lag- och kollektivavtalsfrågor. Han har huvudsakligen arbetat för kommunal sektor, men också med arbetsrättsliga frågor på den fackliga sidan. Likaså är han en uppskattad föreläsare inom lönebildnings- och arbetsrättsområdet.

Martin_Stenmo.pngMartin Stenmo

Martin Stenmo är förhandlingschef på Nobina som är Nordens största operatör av kollektivtrafik med över 11 000 medarbetare. Tidigare har Martin arbetat som arbetsrättsjurist på Almega som är Sveriges största arbetsgivarorganisation och hanterar över 140 olika kollektivavtal med samtliga arbetar- och tjänstemannaförbund på svensk arbetsmarknad som motparter.

Veronica_Molander.pngVeronica Molander

Veronica Molander är arbetsrättsjurist med mer än 15 års praktisk erfarenhet från arbetsrätt och förhandlingar och har på olika sätt arbetat med att utveckla HR- och arbetsgivarfrågorna i organisationer. Hon är en van föreläsare och har mångårig erfarenhet kring utbildning i praktisk arbetsrätt för chefer.


Längst erfarenhet har hon inom kommun- och regionsektorn där hennes senaste anställning var som förhandlingschef på Regionen i Värmland. Nu är hon konsult inom området och stöttar arbetsgivare i alla branscher och sektorer.

Ann-Katrin_Vestberg.pngAnn-Katrin Vestberg

Ann-Katrin har arbetat inom det löneadministrativa området sedan 1982. Hon har sedan dess arbetat praktiskt med löneadministration och arbetar idag även som konsult samt som lärare inom ämnet. Ann-Katrin har också arbetat med att utveckla program för både Lön och Reseräkningar. Utöver hennes erfarenheter inom löneområdet var hennes roll att arbeta med design och att tillföra användarvänligheten i produkterna.

Georg_Frick.pngGeorg Frick

Georg Frick är arbetsgivarkonsult, författare, personalvetare och specialist på praktisk arbetsrätt och individuell lönesättning. Med många års erfarenhet som förhandlare och rådgivare är han också verksam som författare och har skrivit över 20 böcker inom arbetsrätt, arbetsmiljö och lönesättning. Idag driver Georg två företag, där han bland annat hjälper arbetsgivare med rådgivning, utredning och utbildning på konsultbasis.

Våra experter inom skola och förskola

Viola_Bostrom.pngViola Boström

Viola Boström är juris dr och universitetslektor med familjerätt, avtalsrätt och skadeståndsrätt som specialitet. Viola har tjugo års erfarenhet från undervisning, forskning och konsultation. Hon är redaktör för boken Skoljuridik, och har skrivit flera av bokens kapitel.

Staffan_Ingmanson.pngStaffan Ingmanson

Staffan Ingmanson är juris dr och universitetslektor med arbetsrätt och europeisk integrationsrätt som specialitet. Han undervisar i juridik på det statliga rektorsprogrammet vid Umeå universitet. Staffan har tjugo års erfarenhet från undervisning, forskning och konsultation i frågor som rör arbetsrätt, arbetsmiljö och diskriminering.

Nina_Nilsson.pngNina Nilsson

Nina Nilsson är jur.kand. med förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess samt skadeståndsrätt som specialitet. Hon undervisar i juridik på det statliga rektorsprogrammet vid Umeå universitet. Nina har arbetat som jurist i närmare 20 år och har varit anställd vid både förvaltningsdomstol och statlig myndighet men har sedan 2007 arbetat vid universitetet och undervisat på heltid.

Våra experter inom social omsorg

Maria_Palhammar.pngMaria Pålhammar

Maria Pålhammar har praktisk erfarenhet från LSS sedan 1994. Som längst har hon jobbat som biståndshandläggare, främst gällande LSS, samt som enhetschef inom både kommunala och privata verksamheter. Idag är Maria konsult inom LSS-området och jobbar mycket med rådgivning, ärendehandledning, föreläsningar och som inhyrd LSS-handläggare i olika kommuner.

Christer_Hjert.pngChrister Hjert

Christer Hjert är en av landets mest erfarna jurister och konsult inom området kommunal verksamhetsjuridik, organisation och verksamhetsutveckling. Christer har även varit biträdande kommundirektör i Norrtälje kommun och vice VD i kommunens koncernmoderbolag. Han håller även utbildningar inom allmän förvaltningsrätt och skriver lagkommentarer.

Erica_Johansson.pngErica Johansson

Erica Johansson har 17 års erfarenhet av arbete med barn- och unga, som utredande socialsekreterare med utredningar både enligt SoL och LVU. Erica har arbetat både med utredning och med verkställighet av beslut av insatser/åtgärder samt uppföljning av dessa. Erica har stor erfarenhet av förhandlingar i både förvaltnings- och kammarrätt.


Sedan hösten 2016 arbetar Erica som kurator i sjukvården, främst med samtal med vuxna patienter som har autism; nivå 1. Förutom samtal arbetar Erica även med samarbete med myndigheter och vuxenpsykiatrin, gör utredningar avseende god man samt råd och stöd enligt LSS, håller i gruppverksamhet för psykoedukation för patienter med autism och deras anhöriga, samt ger patienter samhälls-, ekonomisk- och juridisk information.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Vilka områden är du intresserad av?