Styr verksamheten korrekt och effektivt med Skolledning Expert

I en stressig vardag med många beslut kan det vara tryggt att vara säker på att besluten som tas är korrekta. Med vårt juridiska kompetensstöd Skolledning Expert kan du alltid få svar på dina frågor. Sök efter svaret själv på ett enkelt sätt eller fråga våra juridiska experter och få svar inom 2 arbetsdagar!

Med verktyget i ryggen kan du ta trygga beslut och agera med självförtroende när du vet att du följer gällande regelverk för skola och förskola. Skolledning Expert passar för både kommunala och privata verksamheter, exempelvis friskolor. 

Omtyckta funktioner i Skolledning Expert

 • Sökbar digital handbok – vad säger lagar, praxis och regelverk?
 • Frågeservice - ställ din fråga direkt till experten med svar inom 2 arbetsdagar
 • Sökbar frågebank – över tusen frågor med svar från våra sakkunniga experter
 • Så här gör du rätt – processer, råd och stöd
 • Omvärldsbevakning - nyheter som påverkar regelverken
 • Rätt mall och blankett – använd aktuella dokumentmallar

Jag vill boka en demovisning

Gullspangs-kommun.png

"Dokumentsäkerheten tycker jag är viktig. Skulle Skolinspektionen vilja kika på ett ärende har vi allting dokumenterat. Det känns bra – för alla inblandade!"

Ulf Andersson, utvecklingsledare i Gullspångs kommun

Kunskapsskolan.png"Kränkande behandling Incident fyller en viktig funktion i vårt kvalitetsarbete och hanterar hela processen från anmälan till åtgärd."

Cecilia Maront, projekt- och utvecklingsledare för Kunskapsskolan

Trygghet-studiero-shape-faktablad.svg

Hur upprätthålls trygghet och studiero?

I detta faktablad får du svar på frågor som:

 • Vilka krav ställs på ordningsregler?
 • Vilka disciplinära regler finns i grundskolan?
 • Hur skiljer sig reglerna på gymnasiet?
 • Vilka tvångsåtgärder kan skolor använda sig av? 

Ladda ner faktabladet

OSL-i-förskola-och-skola-faktablad.svg

Offentlighet och sekretess

I detta faktablad får du svar på frågor som:

 • Vad är skillnanderna mellan offentlig och fristående verksamhet?
 • Hur skiljer det sig mellan förskola och skola?
 • Vad krävs för att sekretessen ska brytas? 

Ladda ner faktabladet

Kontakta oss för en demovisning

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Ta del av hela vårt produktutbud inom skola och förskola