Hantera och förebygg kränkningar och incidenter med Arbetsmiljö Incident

Vill du också göra din arbetsplats mer trivsam för dig och dina kollegor? Alla anställda har rätt till en god arbetsmiljö utan att utsättas för kränkande särbehandling, incidenter, risker eller arbetsskador. För att förhindra och utreda sådana händelser behövs ett systematiskt arbetsmiljöarbete - något som vi kan hjälpa dig med! 

Arbetsmiljö Incident gör det enkelt att både anmäla, utreda samt få en överblick över hur det ser ut på din arbetsplats. Verktyget implementeras tillsammans med en personlig konsult hos oss som ser till att det anpassas efter er verksamhet. Ta det första steget till ett mer hållbart arbetsmiljöarbete för din organisation!

utred-av-admin-100x100.png

1. Digital anmälan

ikon med tre gubbar och ett kugghjul i en ring

2. Utredning, åtgärder och uppföljning

ikon med dator som visar statistik och ett kugghjul

3. Statistik och arkivering

Med Arbetsmiljö Incident kan ni: 

  • Göra anmälningar enkelt via dator, platta eller mobil
  • Vara säkra på att ni agerar rättssäkert enligt arbetsmiljölagen
  • Bifoga foton och dokument
  • Redigera och delegera direkt i verktyget
  • Få notiser om ärenden som behöver hanteras
  • Arkivera, spåra och följa statistik digitalt
  • Identifiera utvecklingsområden
  • Arbeta för en tryggare och bättre arbetsmiljö

Jag vill boka en demovisning

Demofilm: Så fungerar Arbetsmiljö Incident

När olyckan är framme

Ibland kan det trots riskanalyser och arbetsmiljöarbete ske olyckor. Det drabbar både den enskilde och verksamheten och det är viktigt med rutiner för att hantera det inträffade. Arbetsmiljölagen ställer också krav på att ni som arbetsgivare som ska se till att det finns en organiserad arbetsanpassning i verksamheten. 

Viktigt att tänka på är att rutinerna behöver täcka in en rad områden vid en olycka, till exempel akuta situationer, anmälning, kommunikation till berörda och anhöriga, krishantering både externt och internt och utredning. Det kan kännas omfattande men när olyckan väl är framme är det viktigt att ha tydliga rutiner att kunna luta sig mot.

Boka demo

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Ta del av hela vårt produktutbud inom HR och lön