Arbetsrätt, arbetsmiljö och personalfrågor - viktigt och svårt

Att medarbetarna kan få tydliga besked kring vad som gäller är viktigt både för den enskilde individen och er verksamhet i stort. Och i det arbetet spelar era chefer en väldigt viktig roll. 

Samtidigt är det inget lätt område. Både undersökningar och erfarenhet från de frågeställningar vi möter inom området pekar tydligt på att chefer ofta känner osäkerhet kring reglerna inom arbetsrätt och arbetsmiljö.

Smidig inloggning med SSO

Visma Draftit erbjuder SSO (Single Sign On) för alla produkter. Vi använder oss av Vismas gemensamma inloggningslösning Visma Connect för SSO, en säker och verifierad lösning.

push-e-learning-arbetsratt.png

Chefsportalen - chefsstöd som stärker er verksamhet

Med Chefsportalen samlar ni gemensamma och skräddarsydda riktlinjer, dokument, mallar och rutiner kring personalfrågor på ett ställe. Cheferna hittar enkelt svaret på sina och medarbetarnas frågor vilket ger dem förutsättningar att agera snabbt, korrekt och beslutsamt. 

Chefsportalen innehåller från start ett omfattande färdigskrivet innehåll inom arbetsrätt och arbetsmiljö. Våra sakkunniga experter uppdaterar texterna löpande så att att de alltid följer aktuella lagar och regler inom arbetsrätt och arbetsmiljö.

Det här innehåller Chefsportalen

Chefsportalen är ett komplett stöd för era chefer med möjligheter för er att anpassa innehållet.

64_favorite-red.svg

Handbok med aktuella texter

Grunden i er Chefsportal består av färdigskrivna texter inom till exempel arbetsrätt, arbetsmiljö, anställning, frånvaro, utveckling och ledarskap. Innehållet kan användas som det är eller anpassas utifrån era egna förutsättningar.

 

64_favorite-red.svg

Dina noteringar

Med ett enkelt knapptryck favoritmarkerar chefen sidor direkt i portalen. Det går även att göra en egen anteckning direkt på sidan. Alla individuella anpassningar finns enkelt åtkomliga i portalen.

 

64_favorite-red.svg

Dokument, mallar och e-blanketter

Portalen innehåller över hundra mallar och dokument för allt som rör chefens vardag och er verksamhet, till exempel uppsägning, exempel på friskvårdspolicy och lönepolicy samt riktlinjer inom arbetsrätt och arbetsmiljö.

 

64_favorite-red.svg

Processkartor

I verktyget kan du enkelt skapa egna processkartor. Varje steg i processen kan länkas till ett avsnitt i Chefsportalen. Verktyget innehåller även färdiga processkartor till exempel för rekrytering, uppsägning och rehabilitering.

 

64_favorite-red.svg

Rätt behörighetsnivå

Vill ni använda tvåfaktorsautentisering? Behöver olika avdelningar ha åtkomst till olika dokument? Med personlig inloggning kan du som administratör alltid styra vem som har åtkomst till vilken information.

 

64_favorite-red.svg

Anpassad grafisk profil

För att stärka ert interna varumärke skräddarsys Chefsportalen enligt er grafiska profil med färger, bilder och logotyp. Du får hjälp av en dedikerad projektledare att bygga och lansera portalen.

 

En anpassad portal för er!

 • Lägg till kollektivavtal
  Använder ni kollektivavtal? Då kan du välja att integrera det direkt i Chefsportalen. 

 • Lägg till serviceavtal
  En portal behöver hållas uppdaterad och utvecklas över tid. Låt oss ta hand om portalen och löpande optimera den åt er!

 • Använd Handboksguiden
  Med Handboksguiden har du alltid tillgång till aktuell information och uppdaterat innehåll som du behöver ta hänsyn till i er Chefsportal.

 • Lägg till Medarbetarportal
  Avlasta cheferna och stärk handlingskraften i organisationen. Medarbetarportalen fungerar på samma sätt som chefsportalen men med innehåll riktat direkt till era medarbetare.

 

Total-Produce_Helena.png"Vi har allt från seniora chefer som kan det mesta, till de yngre som aldrig har varit på en utbildning i arbetsrätt. Någonstans däremellan behöver alla ha en trygghet."

Helena Karlsson på Total Produce om Chefsportalen 

Kontakta oss för ett rådgivande samtal