forebygg-krankningar-ohalsa-arbetsplats-shape-faktablad.svg

Hantera och förebygg kränkningar och ohälsa på arbetsplatsen

Genom att kontinuerligt jobba med arbetsmiljöfrågor kan man bland annat förhindra skador, ohälsa och kränkande särbehandling på arbetsplatsen och det i sin tur kan skapa ett mer hållbart arbetsliv.

I detta faktablad får du bland annat veta mer om vem som ansvarar för arbetsmiljön på arbetsplatsen, vad som ryms inom begreppet arbetsmiljö samt hur systematiskt arbetsmiljöarbete går till.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke