Vad har ni för utmaningar som förskola eller skola?

Vi vill att alla förskolor och skolor ska arbeta med skoljuridiken på ett enkelt sätt samtidigt som ni följer lagen - det kallar vi för regelsmart! 

Utmaningar som vi kan hjälpa till med: 

 • Tolka skoljuridiken för säkra och snabba beslut
 • Hantera kränkande behandling
 • Hantera tillbud, olyckor, och risker i barnens, elevernas och personalens arbetsmiljö
 • Utbildning i GDPR

 

Vårt populära paket för skolor och förskolor

expert-dataskydd.png

Skolledning
Expert

Vår juridiska handbok guidar dig genom skoljuridiken! Ta rätt beslut om reglerna kring åtgärdsprogram, anpassad studiegång, disciplinära åtgärder, skolfrånvaro, kränkande behandling m.m.

Läs mer om Skolledning Expert

incident-dataskydd.png

Kränkande behandling
Incident

Med rätt verktyg kan du både minska konsekvenser och förebygga kränkningar och andra incidenter i skola och förskola.

Läs mer om Kränkande Behandling Incident

incident-dataskydd.png

Skolmiljö
Incident

Skapa trygghet och studiero i skolmiljö och arbetsmiljö genom att effektivt rapportera, hantera och motverka negativa tillbud och olyckor i både skola och förskola.

Läs mer om Skolmiljö Incident

Komplettera med resterande produkter i vårt utbud

e-learning-dataskydd.png

E-learning skola
och förskola

Vi erbjuder flera kurser för personal som arbetar i både skola och förskola. Öka er förståelse för bland annat kränkande behandling eller dataskydd och hantering av elever och barns personuppgifter.

Läs mer om vår e-learning

incident-dataskydd.png

Arbetsmiljö
Incident

Arbetsmiljöansvaret ligger hos arbetsgivaren, men arbetsmiljön påverkar såklart alla. Hantera och förbättra arbetsmiljön i er organisation med hjälp av Arbetsmiljö Incident.

Läs mer om Arbetsmiljö Incident

service-dataskydd.png

Privacy as a
Service

Vi hjälper er att ta ett helhetsgrepp över ert GDPR-arbete med den optimala kombinationen av verktyg, kompetens och metod för ett framgångsrikt resultat.

Läs mer om Privacy as a Service

Gullspangs-kommun.png"Vi har stor nytta av Skolledning Expert eftersom vi inte har en egen jurist i kommunen. Verktyget fungerar utmärkt som vägledare i juridiska frågor som rör våra verksamheter."

Ulf Andersson, utvecklingsledare i Gullspångs kommun

Kunskapsskolan.png"Kränkande behandling Incident fyller en viktig funktion i vårt kvalitetsarbete och hanterar hela processen från anmälan till åtgärd."

Cecilia Maront, projekt- och utvecklingsledare för Kunskapsskolan

Trygghet-studiero-shape-faktablad.svg

Hur upprätthålls trygghet och studiero?

I detta faktablad får du svar på frågor som:

 • Vilka krav ställs på ordningsregler?
 • Vilka disciplinära regler finns i grundskolan?
 • Hur skiljer sig reglerna på gymnasiet?
 • Vilka tvångsåtgärder kan skolor använda sig av? 

Ladda ner faktabladet

OSL-i-förskola-och-skola-faktablad.svg

Offentlighet och sekretess

I detta faktablad får du svar på frågor som:

 • Vad är skillnanderna mellan offentlig och fristående verksamhet?
 • Hur skiljer det sig mellan förskola och skola?
 • Vad krävs för att sekretessen ska brytas? 

Ladda ner faktabladet

Kontakta oss för en demovisning

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Artiklar från bloggen

Förebyggande insamling av mobiltelefoner i skolan

Förändringar i Skollagen har gjort det möjligt att samla in mobiltelefoner i skolan i förebyggande syfte. Men vilka krav gäller egentligen för att en mobiltelefon ska få omhändertas?