OSL-i-förskola-och-skola-faktablad.svg

Offentlighet och sekretess i förskola och skola

I offentlig skola och förskola regleras sekretess av offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 23 kap. Lagen omfattar allt från förskola till vuxenutbildning. Dock ser reglerna lite olika ut beroende på skolformen.

I detta faktablad reder vi ut skillnaderna mellan offentlig- och fristående verksamhet, hur det skiljer sig mellan förskolan och skolan och vad som krävs för att sekretessen ska brytas.