Årlig lönekartläggning för en jämställd arbetsplats

Inför den årliga lönekartläggningen behöver du undersöka hur lönen skiljer sig mellan män och kvinnor som utför lika och likvärdigt arbete. Vi hjälper dig att genomföra din lönekartläggning från analys till handlingsplan.

Lönekartläggning på ett enkelt och säkert sätt

Eftersom lönekartläggningen omgärdas av lagkrav, exempelvis diskrimineringslagen, kommer man inte undan – den ska helt enkelt göras. Vi vill därför att det ska vara så smidigt som möjligt för dig att följa lagkraven utan att arbetet blir tungrott. 

En bra genomförd kartläggning kan ligga till grund för en sund och hållbar lönestruktur. Därför är vårt verktyg för lönekartläggning skalbart. Det är byggt både för dig som i första hand vill uppfylla lagkraven och för dig som vill använda lönekartläggningen som underlag och verktyg för andra områden, till exempel arbetsvärdering, utveckling av lönestruktur och fördjupad analys av löneskillnader.

Viktiga begrepp att ha koll på

 • Lika arbete
  När arbetstagare utför väldigt lika eller precis samma arbetsuppgifter.

 • Likvärdigt arbete
  Gäller arbetstagare som utifrån bland annat krav, erfarenhet och ansvar anses bidra med ett lika stort värde.

 • Skillnader mellan olika grupper och inom grupper
  Arbetstagare inom samma grupp, kan vara män och kvinnor som utför lika arbete både i kvinnodominerade roller och i roller som inte anses vara kvinnodominerat. 

Lönekartläggning i tre enkla steg

64_data_import-red.svg
steg 1

Samla in data

Det ska vara enkelt att göra en lönekartläggning. Du laddar ner dokumentet för datainsamling från verktyget, fyller i den efterfrågade informationen och laddar sedan upp dokumentet i verktyget.

64_matching_candidate-red.svg
steg 2

Effektiv arbetsvärdering

Även arbetsvärderingen är enkel och effektiv. Du lotsas med fast hand genom processen. Kategorisera vad som är lika arbeten och samma roll, baserat på tre parametrar.

Resultatet av arbetsvärderingen ger er en intern struktur som möjliggör lönekartläggningen. Arbetsvärderingen kan också tydliggöra interna karriärvägar och intern lönestruktur.

64_report_hours-red.svg
steg 3

Analysera resultatet

När arbetsvärderingen är klar genereras den interaktiva rapporten. Du får tillgång till analyser om löneskillnader mellan könen – det vill säga de analyser som lagen kräver.

Du får också en löneanalys som beskriver er lönestruktur och lönespridning. Rapporten belyser även problemområden, med råd kring hur ni kan arbeta vidare med resultatet.

Med stöd för en enkel och effektiv lönekartläggning

Draftits Lönekartläggning innehåller en rad stödfunktioner och verktyg som gör ert arbete både enklare och effektivare. Systemet har en flexibel uppbyggnad för att kunna passa just er ambitionsnivå.

Några av funktionerna i verktyget:

 • Hög grad av automatisering
 • Lönekartläggningsrapport som tydligt visar problemområden, avvikelser och jämförelser
 • Färdiga rapporter utifrån Diskrimineringsombudsmannens (DO:s) krav
 • Lönejämförelser mellan lika och likvärdiga arbeten
 • Analys av löner för kvinnodominerande grupper

Kontakta oss för ett rådgivande samtal

Konsultstöd och stöttning inom fler områden

När du väljer Lönekartläggning från Visma Draftit väljer du själv i vilken omfattning du vill ha vår hjälp. Vi kan bland annat hjälpa dig att importera all information i verktyget, hålla i en workshop med berörda medarbetare eller ta hand om hela lönekartläggningen åt er.

Vi vet att du som arbetar med HR och personalrelaterade frågor ofta har många olika arbetsuppgifter på ditt bord, vi tycker därför inte att du ska behöva oroa dig över de juridiska aspekterna. Vi stöttar dig gärna i andra arbetsrättsliga frågor och i ert systematiska dataskyddsarbete.

 

Välj vilken version som passar er bäst

 

Bas

Standard

Premium

Korrekt import av löneinformation in i verktyget

Green check mark
Green check mark
Green check mark

Det är viktigt att processen blir rätt för att säkra att ni får en kvalitativ rapport över er lönekartläggning. 

Green check mark
Green check mark
Green check mark

Fri teknisk support - alla vardagar

Green check mark
Green check mark
Green check mark

Workshop på totalt tre timmar, fördelat på en eller flera tillfälle. Vi går tillsammans igenom det viktigaste inom lönekartläggning.

Grey minus sign
Green check mark
Grey minus sign

Vi gör lönekartläggning och analys åt er

Grey minus sign
Grey minus sign
Green check mark

Bas

Korrekt import av löneinformation in i verktyget

Kort utbildning i verktyget

Det är viktigt att processen blir rätt för att säkra att ni får en kvalitativ rapport över er lönekartläggning. 

Fri teknisk support - alla vardagar

Workshop för grundläggande kunskaper i lönekartläggning.

Workshop på totalt tre timmar, fördelat på en eller flera tillfälle. Vi går tillsammans igenom det viktigaste inom lönekartläggning.

Vi gör lönekartläggning och analys åt er


Standard

Korrekt import av löneinformation in i verktyget

Kort utbildning i verktyget

Det är viktigt att processen blir rätt för att säkra att ni får en kvalitativ rapport över er lönekartläggning. 

Fri teknisk support - alla vardagar

Workshop för grundläggande kunskaper i lönekartläggning.

Workshop på totalt tre timmar, fördelat på en eller flera tillfälle. Vi går tillsammans igenom det viktigaste inom lönekartläggning.

Vi gör lönekartläggning och analys åt er


Premium

Korrekt import av löneinformation in i verktyget

Kort utbildning i verktyget

Det är viktigt att processen blir rätt för att säkra att ni får en kvalitativ rapport över er lönekartläggning. 

Fri teknisk support - alla vardagar

Workshop för grundläggande kunskaper i lönekartläggning.

Workshop på totalt tre timmar, fördelat på en eller flera tillfälle. Vi går tillsammans igenom det viktigaste inom lönekartläggning.

Vi gör lönekartläggning och analys åt er