vanliga-fragor-konekartlaggning_shape-faktablad.svg

Vanliga frågor och svar om lönekartläggning

Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som direkt eller indirekt beror på kön.

Vi vill med detta faktablad belysa vikten av att årligen genomföra en lönekartläggning. Därför har vi samlat vanliga frågor som kan uppkomma samt tips på hur du enkelt kan
genomföra en lönekartläggning.

I detta faktablad får du bland annat reda på

  • fördelarna med att göra en lönekartläggning
  • hur en lönekartläggning går till
  • vilka anställda som ska ingå i en lönekartläggning
  • vad skillnaden är mellan lika och likvärdigt arbete