Minska tiden du lägger på arbetsrättsliga processer 

Om du har varit med när en arbetsrättslig process går fel, så vet du att det kan leda till dåligt anseende, onödiga kostnader och mänskligt lidande. Vi hjälper dig att tolka lagen - med rätt kunskap blir det enklare att göra rätt från början. I verktyget finns dokumentmallar och processflöden så att du enkelt kan se vad som gäller och få råd hur ni praktiskt kan hantera arbetsrättsliga frågor. Med kompetensstödet HR Expert kan du känna dig säker! 

Vi vill förenkla ditt vardagliga arbete med HR-frågor, stora som små. Genom att arbeta med regelefterlevnad tillsammans med oss blir det lättare att göra rätt från början. Vinsten blir att du istället kan lägga mer tid på att stötta organisationen med exempelvis chefsstöd. 

Verktyget finns i två versioner: 

  • HR Expert
  • HR Expert Kommun

Hämta produktblad för HR Expert

Hämta produktblad för HR Expert Kommun

Fördelar med HR Expert

  • Sökbara digitala handböcker om arbetsrätt och arbetsmiljö
  • Frågeservice - ställ din fråga direkt till experten med svar inom 2 arbetsdagar*
  • Sökbar frågebank – över tusen frågor med svar från våra sakkunniga experter
  • Så här gör du rätt – processer, råd och stöd
  • Omvärldsbevakning - nyheter om regelverken för arbetsrätt och arbetsmiljö
  • Rätt mall och blankett – använd aktuella dokumentmallar
  • Certifierat enligt ISO 27001 och ISAE 3402 Type 2

*HR Expert finns i två paket: Bas och Standard. Frågeservice ingår endast i Standard-paketet.

Jag vill boka en demovisning

Svenska-Stenhus_Mattias.png"Jag använder HR Expert som ett uppslagsverk och det känns bra att ha den som stöd i frågor som rör till exempel arbetsrätt och arbetsmiljö."

Mattias Olsson, VD för Svenska Stenhus om HR Expert

karlskrona-referens.png"Frågeservicen till experter är en stor fördel där både vi på HR och våra kollegor på lön har tillgång till jurister som svarar snabbt på ens frågor."

Annelie Häggström, HR-utvecklare, Karlskrona kommun om HR Expert

 

Ställ din egen fråga - eller sök i vår frågebank med  över tusen frågor!

Kanske har någon annan haft samma utmaning som du? I vår frågebank hittar du över tusen frågor och svar - alltid med tydliga svar från våra experter och länkar till relevant beskrivning, domslut och lagstiftning.

Arbetar du i en specialistroll inom lön? Många gånger är gränsen mellan HR och lön väldigt tunn. I takt med att lagar och avtal blir alltmer komplexa och svårtolkade så ställs högre krav på kompetens inom det arbetsrättsliga området för dig som arbetar med lön. Kom ihåg att vi också kan hjälpa dig med kompetensstöd som har fokus på arbetsrättsliga regler och hur de samverkar med lönehanteringen - Lön Expert.

Uppsägning på grund av arbetsbrist

En tillsvidareanställd tjänsteman sägs upp på grund av arbetsbrist. Arbetstagaren bestrider uppsägningen och vill gå vidare till Arbetsdomstolen. Hen hänvisar till att det inte finns någon arbetsbrist i koncernen och att arbetsbrist i det enskilda bolaget inte är ett giltigt skäl för uppsägning. Vad gäller?

Experten svarar:

Hur situationen ser ut i andra bolag i en koncern påverkar inte bedömningen av om arbetsbrist föreligger eller inte. En uppsägning som görs på grund av arbetsbrist kan bero på många skäl, men aldrig något som kopplas till arbetstagaren personligen. Det behöver alltså inte vara fråga om en faktisk brist på arbete.

Skälet till att arbetsgivaren önskar dra ner på personal kan istället vara en omorganisation, förändring i verksamheten som kräver annorlunda eller ny kompetens eller andra kostnadsskäl.

 

Medbestämmande - vem ska begära central förhandling?

Företaget och facket är inte överens om den nya organisationen. Facket hävdar att det är företaget som ska begära central förhandling och företaget hävdar motsatsen. Vad är rätt?

Experten svarar:

Inför beslut om att ändra organisationen är arbetsgivaren primärt förhandlingsskyldig före beslut enligt 11 § MBL. Har lokal förhandling ägt rum är det upp till facket att begära central förhandling om de vill förhandla ytterligare innan beslut fattas. Om en sådan primär förhandling har ägt rum och facket anser att beslutet strider mot exempelvis kollektivavtalet är det facket som istället ska påkalla tvisteförhandling.

 

Föräldraledighet under semesterperiod

En arbetstagare har två månader innan den planerade semesterperioden frågat om hen kan ta ut föräldraledighet under samma period. Kan vi som arbetsgivare neka detta och hänvisa till att semestern är redan är förlagd

Experten svarar:

Nej, om föräldraledighet sammanfaller med semester har arbetstagaren rätt att begära att semestern ska förläggas till en annan tidpunkt. Arbetsgivaren ska då förlägga dessa dagar i ett sammanhang vid en annan tidpunkt. Läs gärna mer i semesterlagens 15 §.

 

Boka demo genom att fylla i formuläret

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Ta del av hela vårt produktutbud inom HR och lön