Beräkna lön och skatt - spara tid genom att göra rätt från början

Är du den som alla på företaget vänder sig till när de har frågor gällande förmåner, ledighet och föräldradagar? Du har säkert koll på det mesta inom löneområdet, men det kan ju ändå kännas skönt att kunna bolla sina tankar med någon. Varför inte med en virtuell löneexpert?

Förenkla processer och spara tid i din arbetsvardag

Med vårt expertstöd för lön kan du spara tid, ta trygga beslut och vara säker på att du gör rätt. Tydliga processer som bygger på aktuell lagstiftning gör att du kan bli tydligare mot organisationen, så du slipper lägga tid på att justera felaktig eller bristfällig information.

Våra experter tar fram innehållet som finns anpassat för både näringsliv och offentlig sektor så att du kan vara säker på att informationen alltid är aktuell och uppdaterad. Du hittar enkelt svar på komplexa frågor och beräkningar inom bland annat lön, skatt, karensavdrag, traktamente, förmåner och föräldraledighet.

Känner du dig fortfarande osäker kan du ställa din fråga direkt till vår expert. Samtidigt får du med jämna mellanrum de senaste nyheterna och uppdateringarna skickat på mail så att du enkelt kan välja vilka frågor du vill fördjupa dig inom. 

Få svar på dina frågor inom löneadministration

Med verktyget Lön Expert får du inte bara en handbok med förenklade lagar och regler för att du enkelt ska hitta svar på dina frågor. Under varje avsnitt hittar du dessutom färdiga dokument, mallar och checklistor för olika beräkningar och processer.  

I frågebanken hittar du frågor som andra användare har ställt, med anonymiserade svar från experten. Vi har samlat några av de vanligaste frågorna från Lön Expert, som inuti verktyget också länkar till praktiska råd, relaterad lagstiftning och relevanta dokument. 

Ladda ner de vanligaste frågor om lön och skatt helt utan kostnad!

64_collaboration-purple.svg

Flera hundra frågor med svar från experten

Kanske har någon annan haft samma utmaning som du? I vår frågebank hittar du flera hundra frågor och svar - alltid med tydliga svar från våra experter och länkar till relevant beskrivning, praxis och lagstiftning.

 

Arbetar du även med personaladministration och HR? Många gånger är gränsen mellan HR och lön väldigt tunn, och frågorna går in i varandra. Kom ihåg att vi också kan hjälpa dig hantera arbetsrättsliga frågor.

Hur räknar man ut semesterlön för en anställd?

Semesterlönen är den lön som betalas ut till en anställd under dennes semester. Beräkningen regleras i semesterlagen och kan göras på två olika sätt:

  • Semesterlöneregeln - används oftast då den anställde har en fast lön.

  • Procentregeln - används till exempel om arbetstagaren har en sysselsättningsgrad som varierar under intjänandeåret eller för de som inte har en fast vecko- eller månadslön. 

Så räknar du ut sjuklön

Enligt sjuklönelagen ska du som arbetsgivare betala ut sjuklön för de första 14 kalenderdagarna som en anställd är sjuk. Sjuklöneperioden ger rätt till 80 procent av arbetstagarens lön i form av sjuklön. 

Vilka regler för själva beräkningen som gäller på din arbetsplats beror på om ni är knutna till något kollektivavtal eller inte, reglerna kan också variera mellan olika kollektivavtal.

Beräkning av lön under föräldraledighet

Enligt sjuklönelagen ska du som arbetsgivare betala ut sjuklön för de första 14 kalenderdagarna som en anställd är sjuk. Sjuklöneperioden ger rätt till 80 procent av arbetstagarens lön i form av sjuklön. 

Vilka regler för själva beräkningen som gäller på din arbetsplats beror på om ni är knutna till något kollektivavtal eller inte, reglerna kan också variera mellan olika kollektivavtal.

Alla föräldrar har rätt till föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen. Det är en lagstiftning som ger medarbetaren vissa rättigheter, vilket till exempel innebär rätt till ledighet om det inte ger en stor negativ påverkan på verksamheten. Ett annat exempel är att föräldern har rätt att korta sin arbetstid med upp till 25 procent fram till att barnet nått en viss ålder. 

Beräkning av lön under föräldraledighet kan göras på flera sätt. Om ni har kollektivavtal kan detta styra hur avdraget ska göras, medan verksamheter utan kollektivavtal kan göra det på olika sätt. Det viktiga är att vara konsekvent i beräkningen, oavsett vilken person det gäller.  

 

Krokom-kommun_Maria.png

"Fråga Expert tycker jag är suverän. Jag får snabbt svar på svåra frågor från medarbetare eller chefer. Svaren är aktuella och tydliga."

Maria Lundin, lönehandläggare för Krokoms kommun om Lön Expert

Anpassa ert verktyg för beräkning av lön och skatt i kommunala verksamheter

För dig som arbetar inom kommunal sektor kan innehållet i Lön Expert enkelt anpassas efter dina behov. Få tillgång till förenklad lagstiftning och riktlinjer inom lön och skatt och var säker på att alla texter är anpassade för den kommunala sektorn. 

Frågorna blir färre, besluten enklare och våra pedagogiska texter hjälper dig att motivera  beslut för både chefer och kollegor. Varje lönespecialist och administratör förtjänar ett sökbart arkiv med alla regler och lagar som gäller för den kommunala sektorn.

Kontakta oss för ett rådgivande samtal

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke