Förenkla processer i din arbetsvardag med Lön Expert

Med vårt expertstöd för lön kan du spara tid, ta trygga beslut och vara säker på att du gör rätt. Med Lön Expert får du ett juridiskt säkrat komplement till ditt lönesystem. Innehållet bygger på aktuell lagstiftning och gör att du kan bli tydligare mot organisationen och slipper lägga tid på att justera felaktig eller bristfällig information.

Du hittar enkelt svar på komplexa frågor och beräkningar inom bland annat lön, skatt, karensavdrag, traktamente, förmåner och föräldraledighet.

Känner du dig fortfarande osäker kan du ställa din fråga direkt till vår expert. Samtidigt får du med jämna mellanrum de senaste nyheterna och uppdateringarna skickat på mail så att du enkelt kan välja vilka frågor du vill fördjupa dig inom.

Verktyget finns i två versioner: 

 • Lön Expert
 • Lön Expert Kommun

Hämta produktblad Lön Expert

Hämta produktblad Lön Expert Kommun

 

Fördelar med Lön Expert

 • Sökbar digital handbok – vad säger lagar, domslut och regelverk?
 • Frågeservice - ställ din fråga direkt till experten med svar inom 2 arbetsdagar
 • Sökbar frågebank – flera hundra frågor med svar från våra sakkunniga experter
 • Så här gör du rätt – råd och stöd för rättssäker lönehantering
 • Omvärldsbevakning - nyheter om regelverken för lönehantering
 • Rätt mall och blankett – använd aktuella dokumentmallar
 • Certifierat enligt ISO 27001 och ISAE 3402 Type 2

Jag vill boka en demovisning

 

Krokom-kommun_Maria.png

"Fråga Expert tycker jag är suverän. Jag får snabbt svar på svåra frågor från medarbetare eller chefer. Svaren är aktuella och tydliga."

Maria Lundin, lönehandläggare för Krokoms kommun om Lön Expert

Ställ din egen fråga - eller sök i vår frågebank med flera hundra frågor!

Kanske har någon annan haft samma utmaning som du? I vår frågebank hittar du flera hundra frågor och svar - alltid med tydliga svar från våra experter och länkar till relevant beskrivning, domslut och lagstiftning.

Arbetar du i bred personaladministrativ roll? Många gånger är gränsen mellan HR och lön väldigt tunn. I takt med att lagar och avtal blir alltmer komplexa och svårtolkade så ställs högre kunskapskrav på dig som arbetar med varierande löne- och personaladministration. Kom ihåg att vi också kan hjälpa dig att hantera frågor som gäller arbetsrätt och arbetsmiljö med vårt verktyg HR Expert. 

Hur räknar man ut semesterlön för en anställd?

Semesterlönen är den lön som betalas ut till en anställd under dennes semester. Beräkningen regleras i semesterlagen och kan göras på två olika sätt:

 • Sammalöneregeln - används oftast då den anställde har en fast lön.

 • Procentregeln - används till exempel om arbetstagaren har en sysselsättningsgrad som varierar under intjänandeåret eller för de som inte har en fast vecko- eller månadslön. 

Så räknar du ut sjuklön

Enligt sjuklönelagen ska du som arbetsgivare betala ut sjuklön för de första 14 kalenderdagarna som en anställd är sjuk. Sjuklöneperioden ger rätt till 80 procent av arbetstagarens lön i form av sjuklön. 

Vilka regler för själva beräkningen som gäller på din arbetsplats beror på om ni är knutna till något kollektivavtal eller inte, reglerna kan också variera mellan olika kollektivavtal.

Beräkning av lön under föräldraledighet

Alla föräldrar har rätt till föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen. Det är en lagstiftning som ger medarbetaren vissa rättigheter, vilket till exempel innebär rätt till ledighet om det inte ger en stor negativ påverkan på verksamheten. Ett annat exempel är att föräldern har rätt att korta sin arbetstid med upp till 25 procent fram till att barnet nått en viss ålder. 

Beräkning av lön under föräldraledighet kan göras på flera sätt. Om ni har kollektivavtal kan detta styra hur avdraget ska göras, medan verksamheter utan kollektivavtal kan göra det på olika sätt. Det viktiga är att vara konsekvent i beräkningen, oavsett vilken person det gäller.  

 

Boka demo

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Ta del av hela vårt produktutbud inom HR och lön