En grundförutsättning för era medarbetare ...

För att skapa en effektiv intern kommunikation behöver alla medarbetare ha tillgång till korrekt information som berör deras anställning och vardag. Det ökar tryggheten och handlingskraften. Önskeläget är att all information finns på ett och samma ställe - i en logisk innehållsstruktur med bra sökfunktioner. Lagar, regler, interna rutiner och dokumentation - allt förändras över tid. Därför behövs också effektiva sätt att uppdatera innehållet så att medarbetaren aldrig behöver fundera över om informationen är aktuell.

…och för era chefer!

En chef som är trygg i sina beslut och sin kommunikation bidrar till ökad effektivitet och tillit i organisationen. För att era chefer ska kunna kommunicera effektivt behöver de snabb och korrekt tillgång till vad som faktiskt gäller. Med ett skräddarsytt chefsstöd hanterar cheferna både allmänna och arbetsrättsliga frågor bättre. På så sätt kan ni skapa en arbetsmiljö som lever upp till verksamhetens och medarbetarnas behov såväl som till lagmässiga krav.

Olofsson-Bil_Maud.png"Min kontakt på Visma Draftit har varit så bra och supporten är fantastisk!"

Maud Jacobsson, personalchef på Olofsson Bil om Medarbetarportalen

Tre smarta vägar till en komplett lösning

En digital personalhandbok fungerar som navet i er interna kommunikation. För att hjälpa dig i ditt arbete har vi tagit fram tre effektiva och lättanvända alternativ som används av nästan 1 000 företag och organisationer i olika storlekar och skilda branscher.

64_organizational-red.svg

Medarbetarportalen

Samla er interna kommunikation i en Medarbetarportal med färdiga texter, dokument och mallar. Ja, allt innehåll som behövs för en personalhandbok. Alltid med aktuella referenser till lagar och regler, så att medarbetarna själva kan söka upp information om deras anställning.

illustration signera avtal

Chefsportalen

Med Chefsportalen samlar ni gemensamma och skräddarsydda riktlinjer, dokument, mallar och rutiner kring personalfrågor på ett ställe. Cheferna hittar enkelt svaret på sina och medarbetarnas frågor vilket ger dem förutsättningar att agera snabbt, korrekt och beslutsamt.

kvalitetssäkrat dokument

Handboksguiden

Handboksguiden hjälper dig att strukturera och underhålla er personalhandbok. Plocka färdigt innehåll och texter med dokumentmallar, förslag på kapitelstruktur och gör-så-här-guider för ett effektivt stöd i din arbetsvardag.

Mindre administration för HR

En väl genomarbetad personalhandbok skapar trygghet hos medarbetarna och ger ett effektivt chefsstöd. Den hjälper er att leva upp till arbetsrättsliga krav och i ert arbetsmiljöarbete. Samtidigt kommer ni effektivisera arbetet inom HR.

Vi uppdaterar löpande innehållet med förändringar i gällande regelverk. Ni minskar antalet frågor från verksamheten när alla vet var de hittar svaren. Det frigör tid du istället kan lägga på att skapa en attraktiv och stabil arbetsplats.

Total-Produce_Helena.png"Vi har allt från seniora chefer som kan det mesta, till de yngre som aldrig har varit på en utbildning i arbetsrätt. Någonstans däremellan behöver alla ha en trygghet."

Helena Karlsson på Total Produce om Chefsportalen 

Kontakta oss för ett rådgivande samtal

Bli mer effektiv i er interna kommunikation!

Effektiv intern kommunikation är viktigt för alla verksamheter. Samtidigt är det ett omfattande och utmanande område. Det behövs både struktur och kreativitet för att lyckas fullt ut. I tre faktablad har vi samlat vår mångåriga kompetens på området, med råd och tips som hjälper er till nästa nivå.

 

internkommunikation-struktur-shape-faktablad.svgDel 1

Fem enkla steg för en tydlig struktur

I detta faktablad får du veta hur du i fem enkla steg skapar en struktur för god internkommunikation – en kommunikationsplan för verksamheten.

Ladda ner din guide

 

internkommunikation-innehall-shape-faktablad.svgDel 2

Så skapar du innehåll som engagerar

Den interna kommunikationen är viktig för att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke. Lär dig grunderna för att skapa innehåll som engagerar - på riktigt.

Ladda ner

 

internkommunikation-aktiviteter-shape-faktablad.svgDel 3

Aktiviteter för en starkare företagskultur

Hur kan ni utveckla dialogen med era medarbetare och skapa en stark företagskultur genom internkommunikationen?

Ladda ner