Effektivt och användarvänligt

Har ni blanketter, rutiner och processer utspridda på flera olika platser? Får ni många frågor från era medarbetare och chefer för att de själva inte vet var de hittar svaret? Har ni svårt att få tiden att räcka till för att hålla informationen uppdaterad enligt gällande lagstiftning? Då är Visma Draftits medarbetar- och chefsportal helt rätt för er.

Vår medarbetar- och chefsportal innehåller färdiga texter anpassade efter arbetsrättsliga lagar. Texterna rör exempelvis viktiga rutiner kring sjukfrånvaro, semester och rekrytering. Alla texter kan enkelt anpassas efter er verksamhets interna rutiner, riktlinjer eller kollektivavtal. Med våra portaler får ni dessutom hjälp av våra experter att hålla informationen uppdaterad vid lag- och regeländringar - allt för att ni ska kunna lägga er tid på andra värdeskapande aktiviteter.

Vi guidar er genom hela processen

Oavsett vilken lösning ni väljer så har ni stöd av oss under hela processen. Tillsammans med en av våra konsulter får ni guidning från start till mål. När projektet är avslutat får ni med hjälp av vårt serviceavtal hjälp med underhållning av er handbok.

ikon med två pratbubblor

1. Uppstartsmöte
Vi fastställer portalens syfte och stämmer av mål och förväntningar. Vi tar även fram en implementeringsplan och bryter ner projektet i olika delmål.

ikon med gubbe och pusselbit

2. Utbildningsmöte
Vi utbildar er i admin- gränssnittet så att ni kan göra de ändringar och anpassningar ni önskar. Vi visar även Adminguiden där det finns instruktionsfilmer och manualer.

ikon med tre gubbar och ett kugghjul i en ring

3. Arbetsmöten
Vi arbetar tillsammans i portalen så att ni blir trygga i redigerarläget och kan ändra i er portal på egen hand.

ikon med två pratbubblor

4. Avstämningsmöten
Vi stämmer av att projektet går enligt plan och följer upp eventuella frågor om innehållet och admingränssnittet.

ikon med två pratbubblor

5. Inför lanseringsmöte
Vi går igenom de sista detaljerna inför lanseringen och säkerställer att portalen uppfyller sitt syfte.

bullet-red.png

6. Projektavslut
Vi följer upp att lanseringen gick enligt plan och rundar av projektet tillsammans.

Våra lösningar för chefer och medarbetare

Handböckerna kan köpas tillsammans eller som enskilda produkter. 

 • Medarbetarportal

  Personalhandbok med aktuella texter, dokument och processer anpassad för era medarbetare

  • Portal anpassad till er verksamhets grafiska profil
  • Policydokument
  • Formulärfunktionalitet
  • Dedikerad konsult fram till lansering
  • Serviceavtal - er dedikerade konsult hjälper till med underhåll
 • Möjliga anpassningar

  Välj en eller flera anpassningar för er medarbetarportal

  • Personalhandbok Kommun - Anpassad efter Allmänna Bestämmelser
  • Personalhandbok Kyrka - Anpassad efter Kyrkans Allmänna Bestämmelser
  • Employee Handbook - För engelskspråkiga medarbetare
  • Kollektivavtal - få era kollektivavtal sökbara i portalen
  • Inloggning med Single Sign On

Total-Produce_Helena.png"Vi har allt från seniora chefer som kan det mesta, till de yngre som aldrig har varit på en utbildning i arbetsrätt. Någonstans däremellan behöver alla ha en trygghet."

Helena Karlsson på Total Produce om Chefsportalen 

Boka demo

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Ta del av hela vårt produktutbud inom HR och lön