Vad har ni för utmaningar i er verksamhet? 

Vi vill att alla som är verksamma inom social omsorg ska arbeta med lagar och regler på ett enkelt sätt - det kallar vi för regelsmart! 

Utmaningar som vi kan hjälpa till med: 

  • Osäkerhet i hur ni tar rättssäkra beslut inom vård och omsorg
  • Avsaknad av utbildning om grunderna i LSS
  • Nytillkommen och erfaren personal som behöver upplärning och utbildning
kvinna utomhus med hund

Vårt produktutbud inom social omsorg

ikon med uppslagen bok

Social Expert

Öka er förmåga att ta rättssäkra beslut utifrån SoL och LSS, samtidigt som du alltid kan komma med juridiska frågor till våra experter. Med ett digitalt kompetensstöd sparar ni tid genom att agera rätt från start. 

Läs mer om Social Expert

ikon med gubbe och pusselbit

E-learning om LSS

Vem som har rätt till stöd står i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med vår grundläggande kurs i LSS vet du att handläggare och chefer fattar rätt beslut utifrån aktuellt regelverk.

Läs mer om vår e-learning

ikon med ett dokument och ett hjärta framför

Kompetensguiden

Med en kombination av juridisk vägledning och e-learning för medarbetarna säkerställer ni att er verksamhet följer gällande lagstiftning.

Läs mer om Kompetensguiden

Ekero-kommun_Tatjana.png"Jag upplever Social Expert som ett bra och modernt verktyg som ger stöd i det löpande arbetet, både för mig som chef och för handläggare."

Tatjana Glinwood, chef på enheten för personer med funktionsnedsättning i Ekerö Kommun om Social Expert

lessebo-kommun-referens.png"Jag tycker att Kompetensguiden är tidssparande, lätt att använda och skönt att ha allt samlat på ett ställe."

Ann Rosander, Verksamhetschef Äldreomsorg och Omsorg, om personer med funktionsnedsättning, Lessebo kommun om Kompetensguiden.

rattssaker-handlaggning-av-barn-och-unga-shape-faktablad.svg

Rättssäker handläggning av barn och unga

Säkerställ att du vet vad som är viktigt för att upprätthålla en rättssäker handläggning av ärenden som rör barn och unga.

Ladda ner faktabladet

 

Kompetensplanering-vård-shape-faktablad-.svg

Kompetensplanering inom vård och omsorg

Både nyanställda och mer erfarna medarbetare kan behöva lära sig nytt eller fräscha upp sina kunskaper inom vård och omsorg. Detta görs med fördel med hjälp av en kompetensplan. 

Ladda ner faktabladet

Kontakta oss för ett rådgivande samtal

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.