Kompetensutveckling för ökad regelefterlevnad

Arbete inom vård och omsorg innebär hög press för både chefer och medarbetare. Uppdaterade regelverk, nya lagar, olika kunskapsnivåer och en ibland hög personalomsättning gör det svårt att säkerställa kompetensen inom verksamheten.

Med Kompetensguiden vill vi stödja er i att bli trygga i era roller samtidigt som ni sparar dyrbar tid. Vi kombinerar två viktiga komponenter som hjälper er att tolka lagen i er arbetsvardag -  för en säker leverans av vård och omsorg: 

 • Ett sökbart, uppdaterat och samlat regelverk inom vård och omsorg
 • E-learning som stärker kompetensen för alla medarbetare - allt från tillsvidareanställda till vikarier

Med hjälp av dessa två komponenter är både chefer och medarbetare uppdaterade kring regelverket och kan ge trygg vård och omsorg.

Årshjul-kompetensguiden-rubrik.svg

Med detta årshjul guidar vi dig i du kan arbeta på årsbasis med Kompetensguiden och när du ska göra vad. På så sätt ligger du alltid steget före! 

Ladda ner årshjulet

Kompetensguiden ger er: 

 • Löpande internkontroll
 • Självständiga och trygga medarbetare
 • Ökad kvalitet av vård och omsorg
 • Kompetensutveckling på alla nivåer
 • Effektiva arbetsdagar

Webbinarium om Kontinuitet och dokumentation på särskilda boenden för äldre (SÄBO)

Under förra året granskade IVO den kommunala hälso- och sjukvården på särskilda boenden i hela landet. Resultatet av granskningen visade på allvarliga och omfattande brister. I detta webbinarium har vi valt att djupdyka i de delar som berör kontinuiteten och dokumentation för att titta på idéer till lösningar.

Webbinariet riktar sig till alla chefer som arbetar inom den kommunala hälso- och sjukvården. Det är kostnadsfritt att delta - anmäl dig redan i dag!

Jag vill anmäla mig

Kompetensplanering-vård-shape-faktablad.svg

Kompetensplanering inom vård och omsorg

I detta faktablad får du veta mer om: 

 • Hur en kompetensplan bör utformas
 • Områden som bör ingå
 • Prioriteringar vid kompetensutveckling
 • Utvärdering av kompetensplan

Ladda ner faktabladet

 

tips-för-att-utbilda-anställda-shape-faktablad.svg

5 tips för att utbilda anställda

Kompetensen hos dina medarbetare är organisationens viktigaste resurs. För att säkerställa hög kvalitet behöver era chefer se till att medarbetarna håller sig uppdaterade inom sitt område samt införskaffar sig ny kunskap.

Vi har sammanställt våra bästa tips i ett faktablad. 

Ladda ner faktabladet

 

Fyll i formuläret för att prova Kompetensguiden kostnadsfritt