Kompetensutveckling för ökad regelefterlevnad

Arbete inom vård och omsorg innebär hög press för både chefer och medarbetare. Uppdaterade regelverk, nya lagar, olika kunskapsnivåer och en ibland hög personalomsättning gör det svårt att säkerställa kompetensen inom verksamheten.

Med Kompetensguiden vill vi stödja er i att bli trygga i era roller samtidigt som ni sparar dyrbar tid. Vi kombinerar två viktiga komponenter som hjälper er att tolka lagen i er arbetsvardag -  för trygga medarbetare, brukare och patiener: 

 • Ett sökbart, uppdaterat och samlat regelverk inom vård och omsorg
 • E-learning som stärker kompetensen för alla medarbetare - allt från tillsvidareanställda till vikarier

Med hjälp av dessa två komponenter är både chefer och medarbetare uppdaterade kring regelverket och kan ge trygg vård och omsorg.

Årshjul-kompetensguiden-rubrik.svg

Med detta årshjul guidar vi dig i du kan arbeta på årsbasis med Kompetensguiden och när du ska göra vad. På så sätt ligger du alltid steget före! 

Ladda ner årshjulet

Kompetensguiden ger er: 

 • Löpande internkontroll
 • Självständiga och trygga medarbetare
 • Ökad kvalitet av vård och omsorg
 • Kompetensutveckling på alla nivåer
 • Effektiva arbetsdagar

lessebo-kommun-referens.png"Jag tycker att Kompetensguiden är tidssparande, lätt att använda och skönt att ha allt samlat på ett ställe."

Ann Rosander, Verksamhetschef Äldreomsorg och Omsorg, om personer med funktionsnedsättning, Lessebo kommun om Kompetensguiden.

overtornea-kommun-referens.png"För oss innebär Kompetensguiden att vi på ett enkelt, tidsbesparande sätt kan utbilda våra medarbetare och säkerställa att alla medarbetare får samma utbildning. En klar fördel är att det är lätt att ta sig in till utbildningarna, dem är korta och lätta att följa upp på verksamhetsnivå." 

Carina Kemppainen, Utvecklingsledare Äldresamordnare Socialförvaltningen, Övertorneå kommun om Kompetensguiden.

Kompetensplanering-vård-shape-faktablad.svg

Kompetensplanering inom vård och omsorg

I detta faktablad får du veta mer om: 

 • Hur en kompetensplan bör utformas
 • Områden som bör ingå
 • Prioriteringar vid kompetensutveckling
 • Utvärdering av kompetensplan

Ladda ner faktabladet

 

tips-för-att-utbilda-anställda-shape-faktablad.svg

5 tips för att utbilda anställda

Kompetensen hos dina medarbetare är organisationens viktigaste resurs. För att säkerställa hög kvalitet behöver era chefer se till att medarbetarna håller sig uppdaterade inom sitt område samt införskaffar sig ny kunskap.

Vi har sammanställt våra bästa tips i ett faktablad. 

Ladda ner faktabladet

 

Kontakta oss för ett rådgivande samtal

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.