En åldrande befolkning innebär fler utmaningar

Vår befolkning blir allt äldre och med det kommer ett växande omsorgsbehov där fler personer behöver insatser. Arbete inom vård och omsorg innebär därmed en hög press för både chefer och medarbetare. Uppdaterade regelverk, nya lagar, olika kunskapsnivåer och en ibland hög personalomsättning gör det svårt att säkerställa kompetensen inom verksamheten. Detta skapar en känsla av otillräcklighet, stress och kan innebära högre kostnader för verksamheten. 

Med Kompetensguiden vill vi stödja er i att bli trygga i era roller samtidigt som ni sparar dyrbar tid. Vi kombinerar två viktiga komponenter som hjälper er att tolka lagen i er arbetsvardag -  för trygga medarbetare, brukare och patienter: 

 • Ett sökbart, uppdaterat och samlat regelverk inom vård och omsorg
 • E-learning som stärker kompetensen för alla medarbetare - allt från tillsvidareanställda till vikarier

Detta skapar i sin tur daglig kvalitetssäkring av ert arbete.

Med Kompetensguiden går ni...

...från 

 • osäkra medarbetare
 • missnöjda brukare och patienter
 • hög personalomsättning
 • akuta lösningar

...till

 • trygga och kompetenta medarbetare
 • hög brukar- och patientnöjdhet
 • kontinuitet och ekonomiska besparingar
 • systematiskt kvalitetsarbete

lessebo-kommun-referens.png"Jag tycker att Kompetensguiden är tidssparande, lätt att använda och skönt att ha allt samlat på ett ställe."

Ann Rosander, Verksamhetschef Äldreomsorg och Omsorg, om personer med funktionsnedsättning, Lessebo kommun om Kompetensguiden.

overtornea-kommun-referens.png"För oss innebär Kompetensguiden att vi på ett enkelt, tidsbesparande sätt kan utbilda våra medarbetare och säkerställa att alla medarbetare får samma utbildning. En klar fördel är att det är lätt att ta sig in till utbildningarna, dem är korta och lätta att följa upp på verksamhetsnivå." 

Carina Kemppainen, Utvecklingsledare Äldresamordnare Socialförvaltningen, Övertorneå kommun om Kompetensguiden.

Kompetensguiden ger er: 

 • Löpande internkontroll
 • Självständiga och trygga medarbetare
 • Ökad kvalitet av vård och omsorg
 • Kompetensutveckling på alla nivåer
 • Effektiva arbetsdagar

Årshjul-kompetensguiden-rubrik.svg

Med detta årshjul guidar vi dig i du kan arbeta på årsbasis med Kompetensguiden och när du ska göra vad. På så sätt ligger du alltid steget före! 

Ladda ner årshjulet

Boka demo

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.