Komplicerade regler - enkelt förklarat

Tillräckliga kunskaper om lagar och regler skapar trygghet hos både chefer och medarbetare som i sin tur säkrar vårdkvaliteten.

Kompetensutveckling för ökad regelefterlevnad

Arbete inom vård och omsorg innebär hög press för både chefer och medarbetare. Uppdaterade regelverk, nya lagar, olika kunskapsnivåer och en ibland hög personalomsättning gör det svårt att säkerställa kompetensen inom verksamheten.

Med Kompetensguiden vill vi stödja er i att bli trygga i era roller samtidigt som ni sparar dyrbar tid. Vi kombinerar två viktiga komponenter som hjälper er att tolka lagen i er arbetsvardag -  för en säker leverans av vård och omsorg: 

 • Ett sökbart, uppdaterat och samlat regelverk inom vård och omsorg
 • E-learning som stärker kompetensen för alla medarbetare - allt från tillsvidareanställda till vikarier

Med hjälp av dessa två komponenter är både chefer och medarbetare uppdaterade kring regelverket och kan ge trygg vård och omsorg.

Kompetensguiden ger er: 

 • Löpande internkontroll
 • Självständiga och trygga medarbetare
 • Ökad kvalitet av vård och omsorg
 • Kompetensutveckling på alla nivåer
 • Effektiva arbetsdagar

Kostnadsfri utbildning: Nyanställda inom vård och omsorg

Dags för sommarvikarier? 

Vi erbjuder ett uppstartspaket för vikarier och nyanställda som även kan vara av värde för medarbetare med flera års erfarenhet:

 • Alla anställda får tillgång till kompetensguiden och dess kurser.
 • Alla chefer blir inbjudna till ett digitalt möte på 30 minuter för onboarding av Kompetensguiden.

Läs mer om uppstartspaketet

Kompetensplanering-vård-shape-faktablad-.svg

Kompetensplanering inom vård och omsorg

I detta faktablad får du veta mer om: 

 • Hur en kompetensplan bör utformas
 • Områden som bör ingå
 • Prioriteringar vid kompetensutveckling
 • Utvärdering av kompetensplan

Ladda ner faktabladet

 

tips-för-att-utbilda-anställda-shape-faktablad.svg

5 tips för att utbilda anställda

Kompetensen hos dina medarbetare är organisationens viktigaste resurs. För att säkerställa hög kvalitet behöver era chefer se till att medarbetarna håller sig uppdaterade inom sitt område samt införskaffar sig ny kunskap.

Vi har sammanställt våra bästa tips i ett faktablad. 

Ladda ner faktabladet

 

Kontakta oss för ett rådgivande samtal