Vad har ni för utmaningar som organisation? 

Att följa lagar och regler är del av allas yrkesvardag. Vi vill att alla organisationer ska kunna arbeta med regelefterlevnad på ett enkelt sätt - det kallar vi för regelsmart! 

Utmaningar inom HR och lön som vi kan hjälpa er med:

  • Arbetsrättsliga frågor
  • Beräkning av lön och skatt
  • Lagkravet om årlig lönekartläggning
  • Internkommunikation som saknar struktur
  • Kränkningar och incidenter - hantera och förebygg
  • Inkommande visselblåsningar - rapportering och hantering
  •  Avsaknad av utbildning i grundläggande arbetsrätt
tre personer som har möte och ser glada ut

Vårt produktutbud inom HR och lön

ikon med uppslagen bok

HR Expert

Arbetsrätten är omfattande och svårtolkad. Med kompetensstödet HR Expert kan du som arbetar med HR och personalfrågor förenkla ditt arbete och stärka din arbetsrättsliga kompetens.

Läs mer om HR Expert

ikon med uppslagen bok

Lön Expert

Med Lön Expert sparar du tid i arbetet med krångliga löne- och ersättningsberäkningar. Få svar på komplexa frågor, förenkla processer och gör rätt från början.

Läs mer om Lön Expert

ikon med dator som visar statistik och ett kugghjul

Lönekartläggning

Undersök hur lönen skiljer sig mellan män och kvinnor som utför lika och likvärdigt arbete. Vi hjälper dig genom lönekartläggningen, från analys till handlingsplan.

Läs mer om Lönekartläggning

ikon med gubbe och pratbubbla

Visselblås Incident

Var säkra på att ni följer den nya visselblåsarlagen. Visselblås Incident gör det enkelt att rapportera och ger juridisk vägledning för den som administrerar.

Läs mer om Visselblås Incident

ikon med tre gubbar och ett kugghjul i en ring

Chefsportal

Ett digital chefsstöd med färdiga texter, dokument och mallar för alla chefer - för enad kommunikation anpassad till aktuella lagar och regler.

Läs mer om Chefsportalen

ikon med tre gubbar och ett kugghjul i en ring

Medarbetarportal

Samla er interna kommunikation med en portal med färdiga texter, dokument och mallar. Allt innehåll hålls uppdaterat till aktuella lagar och regler och ni kan enkelt lägga in eget material i portalen.

Läs mer om Medarbetarportalen

ikon med dator som visar statistik och ett kugghjul

Arbetsmiljö Incident

Arbetsmiljöansvaret ligger hos arbetsgivaren, men arbetsmiljön påverkar såklart alla. Hantera och förbättra arbetsmiljön i er organisation med hjälp av Arbetsmiljö Incident.

Läs mer om Arbetsmiljö Incident

ikon med tre gubbar och ett kugghjul i en ring

Handboksguiden

Texter, processer och dokumentmallar för komplett och korrekt personalinformation för ert intranät eller personalhandbok.

Läs mer om Handboksguiden

ikon med gubbe och pusselbit

E-learning om arbetsrätt

En digital kurs för personalansvariga som behöver förstå arbetsrätten. Med rätt kompetens blir besluten korrekta från början. Kursen finns både för privata aktörer och offentlig verksamhet. 

Läs mer om E-learning

nobina-referens.png“Det frigör tid till att möten med medarbetare blir mer kvalitativa och närvarande – snarare än en frågestund av ofta ganska enkla frågor.”

Monica Nelson, HR-chef på Nobina i Danmark tidigare HR-partner på Nobina i Sverige, om Medarbetarportalen

Svenska-Stenhus_Mattias.png"Jag använder HR Expert som ett uppslagsverk och det känns bra att ha den som stöd i frågor som rör till exempel arbetsrätt och arbetsmiljö."

Mattias Olsson, VD för Svenska Stenhus om HR Expert

Total-Produce_Helena.png"Vi har allt från seniora chefer som kan det mesta, till de yngre som aldrig har varit på en utbildning i arbetsrätt. Någonstans däremellan behöver alla ha en trygghet."

Helena Karlsson på Total Produce om Chefsportalen 

Krokom-kommun_Maria.png"Fråga Expert tycker jag är suverän. Jag får snabbt svar på svåra frågor från medarbetare eller chefer. Svaren är aktuella och tydliga."

Maria Lundin, lönehandläggare för Krokoms kommun om Lön Expert

Boka demo

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.