Regelefterlevnad inom HR och lön

Personalfrågor och lönehantering är en central del i varje organisation – utan medarbetare stannar ju verksamheten. Vi hjälper din organisation till god efterlevnad av lagar och regler så att du kan lägga din energi på att skapa en attraktiv och sund arbetsplats!

Vi hjälper dig med regelefterlevnad i allt från personalfrågor till löneberäkning!

Vårt recept för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljön är så viktig på så många sätt. När organisationen mår bra, ökar engagemanget hos medarbetarna och effekten av en god arbetsmiljö kan aldrig underskattas. För att lyckas krävs ett löpande arbete som både lever upp till regelverket och som värnar om individens rättigheter. Medan arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön, måste arbetsmiljöfrågorna till stor hanteras av chefer och HR.

Vem gör vad? Vi hjälper dig att hitta rätt balans för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete! 

kunskap-video-hr-expert.png

Arbetsrätten förklarad på ett enklare sätt

Den svenska arbetsrätten är som du vet ganska omfattande. Därför är det skönt att ha ett kompetensstöd som inte bara samlar alla lagar och regler - du får dessutom praktiska råd hur du kan hantera situationen. Komplettera detta med vår frågeservice med svar direkt från våra juridiska experter med mångårig erfarenhet på området. HR Expert leder dig från lagkrav till praktiskt genomförande med pedagogiska förklaringar i arbetsrättsliga frågor.

Håll både medarbetare och chefer uppdaterade - med aktuell information samlad på ett ställe

Som personalansvarig är det ibland en utmaning att nå ut med rätt information i rätt tid. Du ska dessutom se till att informationen är aktuell. Ibland är det en utmaning, särskilt över tid. Därför är det smidigt att använda en digital portal som samlar internkommunikationen på ett ställe. 


Med våra portaler har du alltid en dedikerad kontaktperson och automatisk uppdatering av arbetsrätten. Du kan enkelt avgränsa vem som får vilken information, så att både chefernas och medarbetarnas behov kan mötas i samma plattform.

Trianon_Ann.png

"Jag valde Draftit framför en konkurrent och har inte ångrat mig en sekund!"

Ann Eriksson, HR-ansvarig på Trianon om Medarbetarportalen

Nyhetsbrev

Vilka områden är du intresserad av?
För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke

kunskap-video-lon-expert.png

Korrekt beräkning av lön och skatt

De flesta personalfrågor är kopplade till någon typ av lagstiftning. På löneområdet är det ibland enkelt att tänka att lönesystemet löser de beräkningar som måste göras. Men det är ju du som ska mata in rätt information så att systemet räknar rätt! 

Semesterlagen, föräldraledighetslagen och sjuklönelagen är några av de regelverk som både lön och HR behöver förhålla sig till. Vårt expertstöd för lön ger dig grunderna, och fungerar som ett bollplank när du behöver fördjupa dig i en frågeställning.

Smidig hantering av lönekartläggningen

Arbetet med aktiva åtgärder blir allt viktigare och de flesta frågor om jämställdhet och diskriminering hamnar någon gång på HR:s bord. Ibland är lagstiftningen svår att tolka - vem har rätt? Många upplever till exempel att det i praktiken många gånger är svårt att bedöma skillnaden mellan lika och likvärdigt arbete. Till dig hjälp erbjuder vi ett verktyg för lönekartläggning som säkerställer att ni uppfyller lagkraven.

 

Vi hjälper er även med dataskyddsarbetet och GDPR!

Många sakfrågor gränsar in i varandra, och här kommer frågan om dataskydd in. För HR- och löneansvariga är det viktigt att man hanterar personuppgifter korrekt. Det gäller till exempel vid hantering av sjukdom, rehabilitering med mera . Nu är GDPR en relativt ny lagstiftning och praxis finns inte på alla områden, vilket leder till många frågor. 

Hos oss får du inte bara hjälp med frågor inom HR och lön, vi hjälper dig även med dataskyddsarbetet! Du väljer själv om du vill att vi sköter det praktiska arbetet eller om du vill använda våra verktyg för att själv utföra de olika momenten. Läs mer om vårt servicepaket för dataskydd.

Kontakta oss för ett rådgivande samtal

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke

Artiklar från bloggen

Kvinna står på buss och funderar på om hon ska lämna in ansökan om uppsägning

Så påverkas uppsägningstiden av anställningstiden

Anställda har alltid rätt till minst en månads uppsägningstid, men hur lång uppsägningstid kan man ha? Chefer och arbetsgivare måste följa de regleringar som finns, även om det finns utrymme för individuella avtal.

Läs mer

"Min kontakt på Draftit har varit så bra och supporten är fantastisk"

Personalhandboken är en samlingspunkt på Olofsson Bil i Haninge. De är en av våra nöjda kunder som har varit med oss i över tio år.

Läs mer

“De är inne i personalhandboken innan de har sin första dag på arbetsplatsen!”

Ett gammalt intranät som behövde omstrukturering blev starten på en ny medarbetarportal med personalhandbok. Skiftet till en ny chefs- och medarbetarportal samlar all information på ett enkelt sätt.

Läs mer