Vi hjälper dig med regelefterlevnad i allt från personalfrågor till löneberäkning!

Vårt recept för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljön är så viktig på så många sätt. När organisationen mår bra, ökar engagemanget hos medarbetarna och effekten av en god arbetsmiljö kan aldrig underskattas. För att lyckas krävs ett löpande arbete som både lever upp till regelverket och som värnar om individens rättigheter. Medan arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön, måste arbetsmiljöfrågorna till stor hanteras av chefer och HR.

Vem gör vad? Vi hjälper dig att hitta rätt balans för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete! 

kunskap-video-hr-expert.png

Arbetsrätten förklarad på ett enklare sätt

Den svenska arbetsrätten är som du vet ganska omfattande. Därför är det skönt att ha ett kompetensstöd som inte bara samlar alla lagar och regler - du får dessutom praktiska råd hur du kan hantera situationen. Komplettera detta med vår frågeservice med svar direkt från våra juridiska experter med mångårig erfarenhet på området. HR Expert leder dig från lagkrav till praktiskt genomförande med pedagogiska förklaringar i arbetsrättsliga frågor.

Håll både medarbetare och chefer uppdaterade - med aktuell information samlad på ett ställe

Som personalansvarig är det ibland en utmaning att nå ut med rätt information i rätt tid. Du ska dessutom se till att informationen är aktuell. Ibland är det en utmaning, särskilt över tid. Därför är det smidigt att använda en digital portal som samlar internkommunikationen på ett ställe. 


Med våra portaler har du alltid en dedikerad kontaktperson och automatisk uppdatering av arbetsrätten. Du kan enkelt avgränsa vem som får vilken information, så att både chefernas och medarbetarnas behov kan mötas i samma plattform.

Trianon_Ann.png

"Jag valde Draftit framför en konkurrent och har inte ångrat mig en sekund!"

Ann Eriksson, HR-ansvarig på Trianon om Medarbetarportalen

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Vilka områden är du intresserad av?

kunskap-video-lon-expert.png

Korrekt beräkning av lön och skatt

De flesta personalfrågor är kopplade till någon typ av lagstiftning. På löneområdet är det ibland enkelt att tänka att lönesystemet löser de beräkningar som måste göras. Men det är ju du som ska mata in rätt information så att systemet räknar rätt! 

Semesterlagen, föräldraledighetslagen och sjuklönelagen är några av de regelverk som både lön och HR behöver förhålla sig till. Vårt expertstöd för lön ger dig grunderna, och fungerar som ett bollplank när du behöver fördjupa dig i en frågeställning.

Smidig hantering av lönekartläggningen

Arbetet med aktiva åtgärder blir allt viktigare och de flesta frågor om jämställdhet och diskriminering hamnar någon gång på HR:s bord. Ibland är lagstiftningen svår att tolka - vem har rätt? Många upplever till exempel att det i praktiken många gånger är svårt att bedöma skillnaden mellan lika och likvärdigt arbete. Till dig hjälp erbjuder vi ett verktyg för lönekartläggning som säkerställer att ni uppfyller lagkraven.

 

Vi hjälper er även med dataskyddsarbetet och GDPR!

Många sakfrågor gränsar in i varandra, och här kommer frågan om dataskydd in. För HR- och löneansvariga är det viktigt att man hanterar personuppgifter korrekt. Det gäller till exempel vid hantering av sjukdom, rehabilitering med mera . Nu är GDPR en relativt ny lagstiftning och praxis finns inte på alla områden, vilket leder till många frågor. 

Hos oss får du inte bara hjälp med frågor inom HR och lön, vi hjälper dig även med dataskyddsarbetet! Du väljer själv om du vill att vi sköter det praktiska arbetet eller om du vill använda våra verktyg för att själv utföra de olika momenten. Läs mer om vårt servicepaket för dataskydd.

Kontakta oss för ett rådgivande samtal

Artiklar från bloggen

Julklapp, julbord eller julfest?

Efter förra årets generösa möjlighet till arbetsgivarjulklapp är vi tillbaka i mer normala gåvovärden igen. Världen är orolig, klimatet hotat, elpriser som skjuter i höjden, stigande räntor och pengar som räcker till allt mindre. Vad får julklappen du ger dina anställda kosta i år och vilka är reglerna kring julbordet?

Lönekartläggning: Så gör du!

Årlig lönekartläggning är ett lagkrav för arbetsgivare, med syfte att motverka diskriminering. Vi hjälper dig steg för steg!