HR och Lön

Vi erbjuder Sveriges mest omfattande kompetensstöd inom HR och lön för offentlig sektor, där allt material är anpassat efter Allmänna bestämmelser (AB). Komplettera med flexibla lösningar för en digital personalhandbok och chefsstöd. 

Dataskydd

Tillsammans med ett antal jurister och dataskyddsexperter har vi utvecklat webbaserade verktyg för GDPR som förbättrar era dataskyddsrutiner och hjälper er organisation att uppnå och upprätthålla regelefterlevnad. 

Skola och förskola

Vår digitala verktygslåda hjälper er som kommunal skola eller förskola att  tolka lagen rätt, hantera dagliga händelser rättssäkert och förbättra verksamheten på ett smartare sätt. Vi förenklar din arbetsvardag helt enkelt!

Social omsorg

Genom att systematiskt arbeta med kurser och juridisk vägledning så får du ett bra beslutsstöd i det löpande arbetet. Det ger dig ökad intern kontroll och skapar en tryggare miljö för alla medarbetare, patienter, brukare och anhöriga.

Kontakta oss för ett samtal

Vilket område är du intresserad av?

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.