Hantera kränkande behandling

I skola och förskola inträffar det med jämna mellanrum händelser som behöver hanteras. En av de mest allvarliga är när det sker en kränkning. Genom effektiv hantering av kränkningar minskar du konsekvenserna för de inblandade och risken för det ska hända igen.

Effektiv hantering gynnar alla

En kränkning riskerar att drabba den enskilde väldigt hårt. Därför ställer skollagen tydliga krav på att alla kränkningar ska anmälas till huvudmannen.

Välj en enkel och effektiv väg från anmälan till arkivering med Kränkande behandling Incident. Fatta säkra beslut, delegera vidare och hitta vad du behöver med några knapptryck samtidigt som alla ansvariga har insyn i realtid.

Smidig inloggning med SSO

Visma Draftit erbjuder SSO (Single Sign On) för alla produkter. Vi använder oss av Vismas gemensamma inloggningslösning Visma Connect för SSO, en säker och verifierad lösning.

Förebygg nya kränkningar

Med en effektiv digital hantering blir det enkelt att titta tillbaka och få en samlad bild över olika händelser. Hitta svaren som krävs för att arbeta förebyggande. Få tillgång till statistik som efterfrågas utan att röra vid ett enda papper.

Allt finns redo – tryggt, enkelt och digitalt.

Funktioner som hjälper dig hantera kränkningar och andra händelser

  • Anmälningsformulär via dator, platta eller mobil
  • Bifoga foton och dokument
  • Redigera och delegera direkt i verktyget
  • GDPR-säkert
  • Påminnelse vid krav på åtgärd och uppföljning
  • Digital arkivering, spårbarhet och statistik
  • E-learning för att säkra kompetensen

Angdals-skolor_Johan.png"Det känns tryggt och skönt för alla berörda att vi numera kan följa processen från anmälan till åtgärd digitalt."

Johan Risborn, rektor på Ängdals skolor

E-learning - för att säkra kompetensen

Skollagen ställer krav på att varje skola och förskola ska arbeta strategiskt för att motverka kränkande behandling. I det arbetet är skolans och förskolans alla medarbetare en nyckel. Som komplement erbjuder vi e-learning för kränkande behandling till rabatterat pris när du köper vårt verktyg Kränkande behandling Incident.

Låt alla era medarbetare göra kursen för att säkra kompetensen i hela verksamheten. Därefter kan kursen med fördel vara en del av introduktionen av nya medarbetare.

Kontakta oss för ett rådgivande samtal

64_case_system-red.svg

Säker hantering av andra händelser i skolmiljön

Våra verktyg för händelser hanterar kränkningar och andra typer av incidenter. Det gemensamma är att ni genom en effektiv och konsekvent hantering minskar konsekvenserna för alla inblandade samtidigt som ni undviker att liknande händelser inträffar igen.

Läs mer om hur du kan använda våra verktyg för att hantera händelser och utveckla arbetsmiljön i skola och förskola.

64_matching_candidate-red.svg

Glöm inte personuppgifterna!

I hanteringen av kränkande behandling och andra händelser är det extra viktigt att skydda de inblandades personuppgifter. Våra verktyg är säkrade mot gällande regelverk men minst lika viktigt är att alla involverade agerar på ett korrekt sätt.

Läs mer om du säkerställer en korrekt hantering av personuppgifter i skola och förskola.

64_book-red.svg

Vad säger lagen?

Skollagen ställer höga krav på hanteringen av kränkningar i skola och förskola. Men det stannar så klart inte där. Lagar och regelverk är omfattande och ändras över tid. Med våra verktyg får du kontroll och kan ta snabba och korrekta beslut i verksamheten.

Läs mer om hur du kan tolka och använda skoljuridiken snabbt och säkert.