Förbättra arbetsmiljön i skola och förskola

Använd våra digitala verktyg för att löpande förbättra arbetsmiljön. Verktygen gör det enklare att ta rätt beslut och att hantera händelser snabbt och rättssäkert. Skapa en trivsam miljö för både barn, elever och medarbetare – när du har svaren som krävs för ett mer förebyggande arbete.

För en trygg och engagerande skolmiljö

Våra barn spenderar en stor del av sin vakna tid i förskola och skola. Skolmiljön lägger grunden för de pedagogiska möjligheterna och är en otroligt viktig del av barnets uppväxt. Det är utmanande att skapa en skola och förskola som kännetecknas av trygghet, studiero och engagemang. Med rätt verktyg ökar ni möjligheterna att lyckas.

Våra mest omtyckta funktioner

Vi stöttar er att hantera och förebygga händelser i skola och förskola. Det kan till exempel vara kränkningar, tillbud, olyckor och riskobservationer både i elevernas skolmiljö och i medarbetarnas arbetsmiljö. 

Några av våra omtyckta funktioner: 

  • Anmälningsformulär via dator, platta eller mobil
  • Bifoga foton och dokument
  • Editera och delegera direkt i verktyget
  • GDPR-säkert
  • Påminnelse vid krav på åtgärd och uppföljning
  • Digital arkivering, spårbarhet och statistik
  • E-learning för att säkra kompetensen
  • Identifiera utvecklingsområden

Smidig inloggning med SSO

Visma Draftit erbjuder SSO (Single Sign On) för alla produkter. Vi använder oss av Vismas gemensamma inloggningslösning Visma Connect för SSO, en säker och verifierad lösning.

64_health_insurance-red.svg

Visste du att ...

Arbetsmiljölagen likställer elever i skolan med arbetstagare? Den systematik som arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på är därför direkt tillämpbar även på skolmiljön. Grundidén är att löpande identifiera och hantera risker, olyckor och tillbud, för att på så sätt kunna undvika dem. Arbetsmiljölagen gäller inte för barnen i förskolan men de insatser som görs för de vuxnas arbetsmiljö avses ha effekt även för barnen.

Det startar med era medarbetare

En trygg, inspirerande och lärande skola och förskola börjar med era medarbetare. Det är såklart en utmaning att nå dit. Olyckor och skador kan inträffa bland era anställda och tyvärr uppstår det ibland också kränkningar och andra psykosociala problem.

Läs mer: Ger era medarbetare de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö

 

Våra verktyg för att utreda, förebygga och förbättra

Skola och förskola är en miljö där det dagligen inträffar olika typer händelser. Våra verktyg täcker in det mesta, följer gällande regelverk och hjälper dig att förbättra verksamheten.


Vi visar gärna hur verktygen kan stötta er!

Hoganas-kommun_Maria.png"Enkelt att starta upp, kändes proffsigt från första kontakt till praktiskt arbete i verktygen."

Maria Gustavsson, elevhälsochef i Höganäs kommun

Effektiv hantering när en händelse inträffar

Medarbetarna skapar enkelt ett ärende i verktygets formulär. Ärendet skickas vidare till  rektor som hanterar ärendet eller fördelar arbetsuppgifter kring det. Verktyget skickar ett meddelande när ett ärende har lagts in och en påminnelse om hanteringen drar ut på tiden. Processen ger en tydlig överblick över ärendets status.

 

Förebygg med koll på helheten

Utforska arkiverade ärenden för att hitta mönster och förstå vilka förebyggande insatser som behövs – och inte behövs som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Slipp leta efter en pärm på ett kontor någonstans. Använd istället vår digitala arkivfunktion, som självklart är både GDPR-säker och sökbar. Några enkla klick ger dig översyn över alla era avslutade ärenden. Gör sammanställningar och skicka vidare.

 

dataskydd-i-skolan-shape_686x457.png

Kontakta oss för ett rådgivande samtal

64_book-red.svg

Tolka skoljuridiken

Skola och förskola omges av en rad lagar och regler. För att kunna skapa bästa möjliga verksamhet krävs det goda insikter och snabba beslut. Få koll på vad som gäller enligt lagar och regler. Du behöver inte gå på magkänsla. Vi samlar allt du behöver på ett och samma ställe.

Läs mer om hur du tolkar och använder skoljuridiken säkert och korrekt.

64_customer_reports2-red.svg

Förbättra verksamheten med systematik

Med små medel kan du komma långt. Bli mer systematisk i ert arbete och öka möjligheterna till förbättringar i skola och förskola.

Läs mer om hur du med enkla medel ökar er kvalitet och laguppfyllnad.