Skapa trygghet och studiero med Skolmiljö Incident

Våra barn spenderar en stor del av sin vakna tid i förskola och skola. Det kan vara utmanande att skapa en skola och förskola som kännetecknas av trygghet, studiero och engagemang. Med Skolmiljö Incident, vårt verktyg för anmälan av händelser i skolmiljön, ökar ni möjligheterna att lyckas.

Vi stöttar er i att hantera och förebygga tillbud, olyckor och risker i skola och förskola. 

För att ta ett helhetsperspektiv om arbetsmiljön rekommenderar vi vårt verktyg Arbetsmiljö Incident - för att även värna om era medarbetare. 

Med en effektiv digital hantering blir det enkelt att titta tillbaka och få en samlad bild över olika händelser. Hitta svaren som krävs för att arbeta förebyggande. Få tillgång till statistik som efterfrågas utan att röra vid ett enda papper.

Allt finns redo – tryggt, enkelt och digitalt.

 

utred-av-admin-100x100.png

1. Digital anmälan

ikon med tre gubbar och ett kugghjul i en ring

2. Utredning, åtgärder och uppföljning

ikon med dator som visar statistik och ett kugghjul

3. Statistik och arkivering

Med Skolmiljö Incident kan ni: 

  • Göra anmälningar enkelt via dator, platta eller mobil
  • Vara säkra på att ni agerar rättssäkert
  • Bifoga foton och dokument
  • Redigera och delegera direkt i verktyget
  • Få notiser om ärenden som behöver hanteras
  • Arkivera, spåra och följa statistik digitalt
  • Identifiera utvecklingsområden
  • Arbeta för en tryggare och bättre skolmiljö

Jag vill boka en demovisning

Hoganas-kommun_Maria.png"Enkelt att starta upp, kändes proffsigt från första kontakt till praktiskt arbete i verktygen."

Maria Gustavsson, elevhälsochef i Höganäs kommun

Glöm inte bort medarbetarnas arbetsmiljö!

Medan Skolmiljö Incident hjälper er att hantera tillbud och olyckor bland barn och elever är Arbetsmiljö Incident verktyget som hjälper till med medarbetarnas arbetsmiljö. 

Arbetsmiljö Incident gör det enkelt att både anmäla och utreda kränkningar, tillbud och olyckor samt få en överblick över hur det ser ut på din arbetsplats. Ta första steget till ett mer hållbart arbetsmiljöarbete för din organisation! 

Arbeta med er arbetsmiljö

 

E-learning - dataskydd i skolan

Hur ni behandlar barns och elevers personuppgifter korrekt är viktigt för all personal att vara uppdaterad på. 

Vår grundkurs Dataskydd i skolan beskriver GDPR utifrån vad som är viktigt att veta inom skola och förskola, med fokus på skyddet av barn och ungas personuppgifter. 

Utbilda din organisation

Kontakta oss för en demovisning

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Ta del av hela vårt produktutbud inom skola och förskola