kunskap-video-skolmiljo-incident.png

Demovisning av Skolmiljö Incident

Förbättra arbetsmiljön i både skola och förskola

Skolmiljö Incident är ett digitalt verktyg som hjälper er att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön i skolan och förskolan. Verktyget är pedagogiskt utformat så att er skolpersonal enkelt kan göra en anmälan när de har observerat en risk, när det har inträffat ett tillbud eller skett en olycka.