Förstå och tolka GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) är ett omfattande regelverk som ställer stora krav på den som hanterar personuppgifter. Frågorna kring vad som gäller och hur man ska agera är många och detaljerade. Vi hjälper er att nå snabbare och mer pricksäkra beslut.

Din guide i frågor om dataskydd, med stöd från experter och branschkollegor

Det krävs kunskap och handlingskraft för att leva upp till dataskyddsförordningen. Ofta behöver även du som är ansvarig för dataskyddsarbetet någon typ av juridisk vägledning. Men det kan vara kostsamt, ta lång tid och är sällan anpassat till din vardag. Vi ändrar på detta! 

Med verktyget Privacy Expert får regelverket ett sammanhang så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor och stöd att göra rätt bedömningar. Innehållet är skapat i nära samarbete med sakkunniga experter, med praktiska exempel i hundratals frågor från vardagen hos företag och organisationer. 

Smidig inloggning med SSO

Visma Draftit erbjuder SSO (Single Sign On) för alla produkter. Vi använder oss av Vismas gemensamma inloggningslösning Visma Connect för SSO, en säker och verifierad lösning.

För effektivt arbete med dataskyddsförordningen och GDPR

Redan innan GDPR kom jobbade vi för en mer effektiv hantering av personuppgifter. Sedan dess har vi hjälpt över 1000 verksamheter att spara tid genom ett systematiskt dataskyddsarbete

Sök svar och exempel bland mallar, checklistor och omvärldsbevakning. Med Privacy Expert har du alltid rätt information nära till hands:  

  • de viktigaste processerna för hantering av personuppgifter och dataskydd
  • frågebank med svar på över 500 frågor ställda från andra användare
  • frågeservice där du kan fråga våra experter utifrån din situation.


 

Praktiska råd med fördjupning i relevant lagstiftning

Det viktiga syftet med dataskyddsförordningen är att värna den enskildes personuppgifter och integritet. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) granskar löpande både företag och offentliga verksamheter. I många fall handlar det om planerad tillsyn. I andra fall är tillsynen händelsestyrd, det vill säga att det har hänt något - en personuppgiftincident eller ett klagomål - som motiverar en granskning. 


IMY bedömer att myndigheten årligen kommer genomföra cirka 300 granskningar från och med 2021. Granskning och eventuella sanktioner kan drabba den enskilda verksamheten hårt. Samtidigt ger sanktionerna vägledning i vad som krävs för att värna individens integritet. Vi följer IMY:s beslut och synliggör dem i våra verktyg, så att du kan granska ert dataskydd, åtgärda brister och därmed undvika kostsamma sanktionsavgifter.

Tredjelandsöverföring - personuppgifter som hanteras utanför EU

Tredjelandsöverföring är ett av många viktiga och aktuella områden. Det är lätt att tro att den egna verksamheten hanterar alla personuppgifter inom EU. Men i samma stund som ni eller er underleverantör anlitar en tredje part måste ni också ha full kontroll på vem som har åtkomst till vilka uppgifter. 

  • Vilka personuppgifter lagras var?
  • Var går gränsen för vad som räknas som överföring?
  • Är er verksamhet personuppgiftsansvarig eller biträde?
  • Vad säger era leverantörer om överföringar till tredjeland?
  • Har ni koll på hela leverantörskedjan?

I Privacy Expert får du en tydlig överblick av lagstiftningen som berör tredjelandsöverföring. Vi har dessutom samlat den viktigaste informationen i ett faktablad om överföring till tredjeland. Uppdatera dig på vad som gäller eller använd informationen för att lyfta problemställningen internt. 

Gavlegardarna-logo.png"Privacy Expert ger oss kontinuerlig uppdatering på nyheter inom området, men även lättåtkomlig text för att i handboken snabbt få svar på eventuella frågor."

Ola Jonsson, kvalitets- och dataskyddsansvarig på Gavlegårdarna

burlovs-kommun.png"Jag uppskattar att kunna få råd och stöd i olika frågor med Privacy Expert, vilket är extra bra att ha då jag inte jobbar med dataskyddsfrågor på heltid."

Christoffer Hällefors - Dataskyddsombud, Burlövs kommun

Kontakta oss för ett rådgivande samtal

64_matching_candidate-purple.svg

Kurser inom dataskydd

Du som är dataskyddsombud eller har en motsvarande roll får ett kostnadseffektivt stöd och bollplank i din vardag. Men det spelar ingen roll hur säkra era system är om era medarbetare saknar kunskap om hur personuppgifter ska hanteras. Lägg till det faktum att en tredjedel av alla incidenter är mejl som skickas till fel person. Stärk förståelsen i din organisation med e-learningkurser som ökar förmågan att både se och hantera risker i vardagen.

Gå till våra e-learningkurser