Privacy Evaluation lägger grunden för systematiskt dataskyddsarbete

Det behöver inte vara svårt att undersöka hur ert dataskydd står sig mot regelverket och andra organisationer. Med en komplett revision av arbetet stärker ni ert dataskydd och säkrar en tydlig väg framåt. 

Med vårt verktyg Privacy Evaluation får du en komplett granskning av ert dataskydd. Det är smidigt att gå igenom stegen från kartläggning och utvärdering till förslag på åtgärder. Du får en komplett och överskådlig vy över er efterlevnad av GDPR som är enkel att dela inom och utanför organisationen.

 

SDA-hjul-med-produkter-evaluation.svg

Privacy Evaluation - en del i ert
systematiska dataskyddsarbete (SDA)

64_bullet.png

Vilka regler lever ni upp till?

64_search-yellow.svg

Vilka regler lever ni delvis upp till? 

64_clock4-red.svg

Vilka regler efterlevs inte?

Fördelar med Privacy Evaluation

  • Utgå från juridiskt säkerställt material, förankrat i praktiken
  • Få rekommendationer och åtgärdsförslag
  • Delegera ansvar inom organisationen
  • Få ett systematiskt dataskyddsarbete
  • Begär in utvärderingar, exempelvis av biträden
  • Få sammanställda rapporter

Jag vill boka en demovisning

 

Vi hjälper dig med en bred och mätbar granskning

Med Privacy Evaluation får ni en bred och överskådlig vy över er GDPR-efterlevnad. Verktyget blir navet i ert löpande arbete, och kan granska olika områden.

GDPR Efterlevnad

Kartlägg och utvärdera hur ni som personuppgiftsansvarig förhåller er till lagkraven i dataskyddsförordningen. Verktyget genererar en tydlig översikt, lyfter fram de områden som kräver uppmärksamhet och ger även förslag på hur ni kan gå vidare.

GDPR Revision

Bygg upp ett systematiskt förvaltningsarbete med egenkontroller av alla viktiga delar i dataskyddsarbetet. 

GDPR Biträdesutvärdering

Genom att använda funktionen “Begär utvärdering” har ni möjlighet att skicka ut biträdesutvärderingar för att granska hur era externa leverantörer hanterar er organisations personuppgifter.

Informationssäkerhet

Utvärderingen hjälper er att bedöma nuvarande status, oavsett om organisationen står i startgroparna eller om ni redan har mycket av det systematiska arbetet på plats.

Boka demo

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Ta del av hela vårt produktutbud inom dataskydd