dataskyddsombudets-roll-shape-faktablad.svg

Dataskyddsombudets roll i organisationen

Många företag och offentliga myndigheter måste utse ett dataskyddsombud enligt GDPR.

  • Men vilka typer av företag har en laglig skyldighet att utse en DPO?
  • Och vilka är egentligen ombudets uppgifter?
  • Vem skulle passa som DPO för er organisation?

I det här faktabladet finns svar på dessa frågor och många fler. Läs igenom inför nästa ledningsgruppsmöte och dela kunskap med din organisation!

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke