dataskyddsombudets-roll-shape-faktablad.svg

Dataskyddsombudets roll i organisationen

Många företag och offentliga myndigheter måste utse ett dataskyddsombud enligt GDPR.

  • Men vilka typer av företag har en laglig skyldighet att utse en DPO?
  • Och vilka är egentligen ombudets uppgifter?
  • Vem skulle passa som DPO för er organisation?

I det här faktabladet finns svar på dessa frågor och många fler. Läs igenom inför nästa ledningsgruppsmöte och dela kunskap med din organisation!