dataskyddsombudets-roll-shape-faktablad.svg

Dataskyddsombudets roll i organisationen

Många företag och offentliga myndigheter måste utse ett dataskyddsombud enligt GDPR.

  • Men vilka typer av företag har en laglig skyldighet att utse en DPO?
  • Och vilka är egentligen ombudets uppgifter?
  • Vem skulle passa som DPO för er organisation?

I det här faktabladet finns svar på dessa frågor och många fler. Läs igenom inför nästa ledningsgruppsmöte och dela kunskap med din organisation!

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.