kunskap-video-privacy-expert-nova-.png

Demovisning av Privacy Expert - ett kompetensstöd för dataskydd

Privacy Expert är ett digitalt kompetensstöd som förklarar GDPR på ett enkelt sätt och hjälper till att tolka och förstå dataskyddslagstiftningen i praktiken. 

I webbinariet går vi bland annat igenom den juridiska handboken, frågebanken, funktionen fråga jurist samt nyhetsflödet.

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.