kunskap-video-privacy-expert-nova-.png

Demovisning av Privacy Expert - ett kompetensstöd för dataskydd

Privacy Expert är ett digitalt kompetensstöd som förklarar GDPR på ett enkelt sätt och hjälper till att tolka och förstå dataskyddslagstiftningen i praktiken. 

I webbinariet går vi bland annat igenom den juridiska handboken, frågebanken, funktionen fråga jurist samt nyhetsflödet.