Checklista-gdpr-shape-faktablad.svg

Checklista för GDPR

GDPR kan kännas övermäktigt och ibland är det svårt att veta vart man ska börja. Med vår checklista för GDPR får ni stöd i ert arbete med internkontroller/dataskyddsrevisioner.

Checklistan ringar in viktiga områden som ni löpande behöver granska för att säkerställa att dataskyddsarbetet fungerar på lång sikt. Om ni inte alls har kommit igång kan ni också använda listan för att få en översikt över vilka områden som ni behöver gå igenom och vilka konkreta uppgifter ni behöver göra. 

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.