Checklista-gdpr-shape-faktablad.svg

Checklista för GDPR

GDPR kan kännas övermäktigt och ibland är det svårt att veta vart man ska börja. Med vår checklista för GDPR får ni stöd i ert arbete med internkontroller/dataskyddsrevisioner.

Checklistan ringar in viktiga områden som ni löpande behöver granska för att säkerställa att dataskyddsarbetet fungerar på lång sikt. Om ni inte alls har kommit igång kan ni också använda listan för att få en översikt över vilka områden som ni behöver gå igenom och vilka konkreta uppgifter ni behöver göra.