Kamerabevakning-shape-faktablad.svg

Din guide till kamerabevakning

Lagstiftningen för kamerabevakning förändrades i samband med att dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas i Sverige 2018 - den nya lagen har namnet kamerabevakningslagen (2018:1200, KbL). Kamerabevakning innebär ofta behandling av personuppgifter och lagen ska därför tillämpas tillsammans med GDPR.

I detta faktablad får du svar på frågor som:

  • Vilken rättslig grund gäller vid kamerabevakning?
  • Vad gäller vid bevakning där allmänheten har tillträde?
  • Gäller upplysningskrav för den som kamerabevakar?
  • Vad gäller vid kamerabevakning på arbetsplatser och skolor?

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.