Kamerabevakning-shape-faktablad.svg

Din guide till kamerabevakning

Lagstiftningen för kamerabevakning förändrades i samband med att dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas i Sverige 2018 - den nya lagen har namnet kamerabevakningslagen (2018:1200, KbL). Kamerabevakning innebär ofta behandling av personuppgifter och lagen ska därför tillämpas tillsammans med GDPR.

I detta faktablad får du svar på frågor som:

  • Vilken rättslig grund gäller vid kamerabevakning?
  • Vad gäller vid bevakning där allmänheten har tillträde?
  • Gäller upplysningskrav för den som kamerabevakar?
  • Vad gäller vid kamerabevakning på arbetsplatser och skolor?